В духовния свят Светлината се проявява чрез Мисълта. Всяка добродетелна мисъл има различна Светлина, която също има свои нюанси в зависимост от съдържанието и характера на Идеята, която носи. И представете си, колко красив е Животът на едно добродетелно общество! Неговата Аура е изпълнена с безбройните Светлини на малките добрини, сторени от добродетелния човешки ум. Те допълват пъстроцветната, Дъга на Божествената Идея за Добродетелност и Добротворство, вложена в основата на Сътворението. Колко красота може да сътвори един човешки ум, посветен на тази Идея!!!

ИДЕЯТА ЖИВОТ

ВСЕМИРНА НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА

ИДЕЯТА ЖИВОТ, pdf

Книгата „Идеята Живот” е дванадесетата от поредицата „Езотерични записки”. Както и предходните книги тя е свързана с изпълнението на Всемирната научно-образователна програма.
Останалите книги са:
„Езотерични записки”
„Пътят на човека”,
„Посланието на добродетелите”,
„Новото светоусещане”,
„Дванадесет без пет”,
„Пророчество или реалност”,
„Във времето на прехода”,
„Повелята на времето”,
„Размисли върху завета на цветните лъчи на светлината”,
„Силата на Духа”,
„Физиология на духовната култура”.

© Радка Иванова – Радея
ИДЕЯТА ЖИВОТ
Българска, първо издание
Константин Златев, редактор
Галин Гочев, предпечат
Ханлин, 2018
ISBN 978-619-90249-3-5
На корицата: Лили Димкова, Пейзаж
email: radeiasvetlina@abv.bg
www.dobrodeteli.com

ВЪВЕДЕНИЕ
Тази книга е ориентирана към  хората, които разсъждават върху сътворението и същността на живота – вечните въпроси,  чиито отговор все още не е открит. Но тук има нещо по-различно. Знанието, което предлагаме,  идва от Словото на Висшите Учители от Всемирното Бяло Братство, които работят за изпълнението на Всемирната научно-образователна програма.
В конкретния случай е използвана обширна информация, записвана през последните   три години.  С помощта на въпроси и отговори до читателя достига  знание, което задълбочено разглежда връзката на човека с Живота. За да се оформи книгата, беше необходимо да се направи тематичен подбор и текстът да се адаптира съобразно направлението.
Съдържанието условно е разделено на три части:  Осъзнатото Аз; Идеята Живот – Идея на Съзиданието; Човекът и Животът.  Под формата на диалог с въображаем събеседник читателят  се запознава със съществено важни въпроси от човешкото ежедневие, чиито нестандартни отговори озадачават, будят размисъл и ни учат да живеем.
На страниците на тази книга Макрокосмосът и Микрокосмосът се разглеждат като единно цяло,  чиято духовна същност е проникната от Идеята Живот;  човекът  е представен като най-значимия фактор за развитието и усъвършенстването на Живота; тук можете да се запознаете със знанието, чрез което осъзнатото Аз и Висшият Аз създават и укрепват връзката на човешкия ум с Висшия Разум; чрез Словото ясно е показана ролята на целенасочената и целеустремената мисъл; можете да научите и нещо повече за значението и същността на Времето, кога и как то се превръща в Живот.
Със съпричастност и тревога в съдържанието на книгата е включен проблемът за изгубената духовна връзка между хората и последствията от тази загуба; обсъдена е необходимостта от нравствен идеал за човечеството: разгледана е възможността  Човеколюбието да промени човешкото съзнание и то като добродетел да бъде издигнато до нивото на нравствен идеал.  Не са подминати проблемите за омаловаженото значение на човешкото съзнание като основополагаща структура за духовното единение между народите, а също и връзката между мира в душите на хората и мира на планетата.
Когато работих за тази книга, бях поставена в ролята на студент, който трябва да подготви своята дипломна работа. Големият обем на Словото, с което трябваше да работя, създаваше илюзията, че се намирам в изключително богата библиотека, от която трябваше да подбера най-необходимото за възложената ми тема. Благодаря за доверието! Благодаря за дарената ми възможност да се докосна до голямата мъдрост на Божествената наука!
С признателност към Учителите:

Радея