В духовния свят Светлината се проявява чрез Мисълта. Всяка добродетелна мисъл има различна Светлина, която също има свои нюанси в зависимост от съдържанието и характера на Идеята, която носи. И представете си, колко красив е Животът на едно добродетелно общество! Неговата Аура е изпълнена с безбройните Светлини на малките добрини, сторени от добродетелния човешки ум. Те допълват пъстроцветната, Дъга на Божествената Идея за Добродетелност и Добротворство, вложена в основата на Сътворението. Колко красота може да сътвори един човешки ум, посветен на тази Идея!!!

ВИРТУАЛНА БИБЛИОТЕКА

Добре дошъл, драги Читателю!

Нашата библиотека предлага книги, в които е вложено знание, свързано с човешкото себепознание, с опознаването на енергийно-информационната среда, в която живеем, опознаването на Добродетелите и тяхната роля в нашия живот, емоционално-умственото състояние и човешкото здраве, както и конкретни въпроси, които засягат културата на общуване в ежедневието ни; специално е отделено внимание на емоционалната интелигентност  и нейната значимост за човешкия живот. Позицията, от която са разгледани всички тези теми е по-различна от стандартния подход. Защо? Всеки читател би трябвало сам да направи своето определение.

Ако възникнат у вас въпроси или конкретно мнение във връзка с прочетеното, питайте и ще получите отговор, споделете мислите си. Животът изисква от нас да разсъждаваме.  Можете безплатно да изтеглите от тук книгата, която ви харесва.

Нашето желание е знанието, което предлага виртуална библиотека dobrodeteli.com да достигне до повече читатели и да бъде добър спътник в тяхното ежедневие.

 
Новото светоусещане Физиология на духовната култура Идеята живот


ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ И СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ

СИЛАТА НА ДУХА, epub, 340 kb