В духовния свят Светлината се проявява чрез Мисълта. Всяка добродетелна мисъл има различна Светлина, която също има свои нюанси в зависимост от съдържанието и характера на Идеята, която носи. И представете си, колко красив е Животът на едно добродетелно общество! Неговата Аура е изпълнена с безбройните Светлини на малките добрини, сторени от добродетелния човешки ум. Те допълват пъстроцветната, Дъга на Божествената Идея за Добродетелност и Добротворство, вложена в основата на Сътворението. Колко красота може да сътвори един човешки ум, посветен на тази Идея!!!

Google Анализатор


123

Година Уникални Презареждания Общо
2008 772 390 1162
2009 5296 1385 6681
2010 4899 1111 6010
2011 6925 1390 8315
2012 11019 1792 12811
2013 13125 11060 24185
2014 14654 12671 27325
2015 11945 8269 20214
2016 11902 12175 24077
2017 9394 9034 18428
2018 2264 1888 4152