В духовния свят Светлината се проявява чрез Мисълта. Всяка добродетелна мисъл има различна Светлина, която също има свои нюанси в зависимост от съдържанието и характера на Идеята, която носи. И представете си, колко красив е Животът на едно добродетелно общество! Неговата Аура е изпълнена с безбройните Светлини на малките добрини, сторени от добродетелния човешки ум. Те допълват пъстроцветната, Дъга на Божествената Идея за Добродетелност и Добротворство, вложена в основата на Сътворението. Колко красота може да сътвори един човешки ум, посветен на тази Идея!!!

св. Климент

Климент е човек, отдаден  на просветителска работа. В просвещението той е виждал силата за въздигане на човешкия дух. Бил е убеден християнин, изпълнен с всеотдайност към  Бога. В служенето на Бога, той  е откривал истинското предназначение на човешкия живот. Бил е убеден, че правилно може да служи на Бога само просветеният и грамотен човек. В християнството, той е виждал пътят за спасение  на човешкия род. Целият му съзнателен живот е бил  всеотдаен труд за утвърждаване на славянската писменост и грижа за създаване на нужната книжнина.

св. Климент

св. Климент