В духовния свят Светлината се проявява чрез Мисълта. Всяка добродетелна мисъл има различна Светлина, която също има свои нюанси в зависимост от съдържанието и характера на Идеята, която носи. И представете си, колко красив е Животът на едно добродетелно общество! Неговата Аура е изпълнена с безбройните Светлини на малките добрини, сторени от добродетелния човешки ум. Те допълват пъстроцветната, Дъга на Божествената Идея за Добродетелност и Добротворство, вложена в основата на Сътворението. Колко красота може да сътвори един човешки ум, посветен на тази Идея!!!

Поп Богомил

Поп  Богомил  е светла личност, свещенослужител по призвание. Най-същественото, което може да се каже за него, е че той не е сляпо вярващ, а човек с благородния ум и чистото сърце на християнски богослужител. Неговото дело на проповедник на Христовата вяра го прави изключително различен от всички останали свещенослужители. Той носи във всяка своя дума и постъпка  пълната увереност в истинността на христовото учение. Бил е  пръв помощник, предан съратник на Боян Мага и носител на промените в християнското богослужение. Затова и зародилото се движение за социална справедливост, което създава Боян Мага се нарича богомилство. Не толкова  заради името на Богомил, колкото заради неговите действия на реформатор в църковното богослужение. Той е постигнал пълно сливане между убежденията и действията си. Живият пример, който показвал, е превърнал името му в нарицателно за хората с ново, просветлено съзнание.

Поп  Богомил

Поп Богомил