Риторичен въпрос

На разкаляния
политически терен
в нашата
малка страна,
българската нация –
в един хубав ден
след боричкане и врява
осъмна
с демокрация.
Скоро след това
народът научи,
че е получил свобода
и вече е електорат.
И не че в него
нещо се пробуди,
но заради разрасналия се
клеветнически шум
започна с другите народи
да се мери
и да си слага
по едно на ум.
Някъде – десетилетие
по- късно
той започна да се чуди,
че времето отмина,
а неговата
искрена надежда
за хляб и доброта
като че ли се спомина.
Народът се замисли:
„Нали му обещаха
демокрация,
от къде се взе
тази плутокрация?”
Мисли вече
четвърт век,
а през годините нелеки
от България
си тръгна не един човек.
Опитаха се някои
да протестират,
но не успяха дори
управляващите да нервират.
Сега било
какво било,
добре е да се
съберем –
да се видим колко сме,
кои сме
и да напрегнем сили,
та в някой хубав ден
господата да ни припознаят
от електорат
на суверен.