В духовния свят Светлината се проявява чрез Мисълта. Всяка добродетелна мисъл има различна Светлина, която също има свои нюанси в зависимост от съдържанието и характера на Идеята, която носи. И представете си, колко красив е Животът на едно добродетелно общество! Неговата Аура е изпълнена с безбройните Светлини на малките добрини, сторени от добродетелния човешки ум. Те допълват пъстроцветната, Дъга на Божествената Идея за Добродетелност и Добротворство, вложена в основата на Сътворението. Колко красота може да сътвори един човешки ум, посветен на тази Идея!!!

ЗА ДОБРОТО ЗЛОТО И СПАСЕНИЕТО

В своето хилядолетно съществуване човечеството търси спасение от злото. Казва се най-общо от злото, защото такава е човешката нагласа – да приема света разделен на две: на Добро и Зло. И тази нагласа придава смисъл и съдържание на целия човешки живот. Съществуването на Доброто и Злото се приема като принцип, който влияе на човешкия род…

Прочети още »

ЗАКОН И БЕЗЗАКОНИЕ

Здравейте, приятели! Светът в последните години усилено се стреми към демократична организация на Живота. Този стремеж, обаче се изразява най-вече в говорене. Реалните, конкретните действия отсъстват. Причината, която Ние откриваме е в неизясненото разбиране на смисъла на думата „закон”. От това неразбиране произлиза и липсата на разумно създадени закони и всички останали последствия от тази…

Прочети още »

ФОРМУЛАТА „АЗ СЪМ“

Редовното използване на формулата „Аз съм” може да помогне за утвърждаване на духовната връзка със съзнанието и укрепване на мисленето. За целта трябва човек да има в ума си като жива визуализация слънчевия диск. Не казвам слънцето, а слънчевия диск. Той може да се види само на изгрев или на залез. Значи, необходима е подготовка,…

Прочети още »

РЪКОВОДИТЕЛ НА ДУХОВНАТА ЕВОЛЮЦИЯ НА ЧОВЕШКИЯ РОД

  Ръководител на духовната еволюция на човешкият род е Христос. Той е Синът Божий, т.е. онази част от Цялото на Всемира, която чрез силата на своя Създател е добила формата на човешко създание. Исус Христос е развил практически Божият Промисъл, което ще рече, Програмата за еволюция на човешкия род. Дотогава приоритет е имала еволюцията на…

Прочети още »

НАЙ-ТЕЖКАТА КАРМА

Със своята безотговорност по отношение на общуването ни с Природата, ние хората, създаваме най-тежката карма за човечеството. Тоест, със своята безотговорност към живота на Природата, ние пренебрегваме Закона за причината и следствието и го правим неумолимо жесток към нас. Нека сега да си спомним, че думата-добродетел “благородство”, като понятие означава божественост, а свойството на тази…

Прочети още »

ЧУДОТО НА ОСЪЗНАВАНЕТО

Макар и в началото на Новата година, В ТОВА СВОЕ ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ЧОВЕКА, Аз няма да правя прогнози и да предричам бъдещето, няма да анализирам преживяното до тук от човечеството, нито ще ви обвинявам в бездействие, безхаберие и злодеяния. Всичко е пределно ясно! Вижда се с просто око, че животът такъв какъвто е сега не…

Прочети още »

ДНЕС ЗА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

ЖЕЛАЯ ВИ СЕГА ХРИСТОС ДА СЕ РОДИ ВЪВ ВАС. ТОВА НАРИЧАМ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. „…….ДНЕС ЗА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО ИСКАМ ДА ВИ ДАМ ЕДНО ПРАВИЛО, КОЕТО ТРЯБВА ДА ПРИЛАГАТЕ. ТОВА ПРАВИЛО Е СЛЕДНОТО: БЪДИ ДОВОЛЕН В НЕДОВОЛСТВОТО СИ. Че дошли противоположни мисли в ума ти, това да не те смущава. Да бъдеш доволен в недоволството, това е…

Прочети още »

В НАВЕЧЕРИЕТО НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

През 2020-та година човечеството преминава през най-трудния период от последното хилядолетие. И тук не става въпрос за липса на средства и възможности! Тук проблемът стои дълбоко скрит в човешката духовна същност. Защо в духовната същност трябва да се търси причината? Защото всичко което се случва не може да бъде определено еднозначно. Обществото се огъва от…

Прочети още »

СТРАДАНИЕ И УЧЕНИЕ

В лекцията „Страдание и учение”, изнесена на 9 февруари 1938 г., Учителят е поставил следната задача: „Пишете върху темата: „Отличителните черти на човека.” Ако потърсим опорни точки по тази тема в същата лекция, можем да открием ценни мисли, които имат непреходната стойност на мъдри съвети. „Човешките мисли, това са ценностите, които поддържат живота на човека”,…

Прочети още »

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША И ДВЕТЕ СТРАНИ НА ЖИВОТА

Възможностите на човешката душа обхващат най-вече Света на познанието. А Света на познанието е мястото където се развива и укрепва духът. Човешкият дух е неразривно свързан с душата и създава предпоставка за нейното развитие. Така че не може да се разглеждат като самостоятелно съществуващи духовни същности нито духът, нито душата. Те взаимно се допълват и…

Прочети още »

ОБИЧАЙ И ОСВОБОЖДАВАЙ

В лекцията „Обичай и освобождавай”, включена в книгата „Вечно подмладяване”, Учителят Петър Дънов” е поставил твърде интересна задача за своите ученици и последователи. Той е казал: „Има някои въпроси: кое е това, което не се изкривява, и кое е това което не се огъва, и кое е това, което не се окалва? Пишете върху това,…

Прочети още »

ЖИВОТЪТ

Как да го разбираме? Едни твърдят, че той има предопределеност, а други, че е груб, жесток и безсмислен. Малко са тези, които му се радват истински. За да отговорим правилно на въпроса, трябва да знаем какво сме ние за живота. И да си даваме сметка, че Животът има нужда от нас. Той се проявява чрез…

Прочети още »

ЧОВЕШКАТА СЪЩНОСТ

Когато говорим по принцип за същността на човешката индивидуалност трябва да знаем, че отговорът е един: в човешкото сътворение е вложена божествена същност. И сега трябва да обясним за какво става въпрос. Божествена същност за човешката личност, означава способността на човешкият организъм самостоятелно и разумно да ръководи всички процеси, чрез които се изявява животът. Това…

Прочети още »

НАЙ-ТРУДНОТО РЕШЕНИЕ

Съвременното човешко общество е изправено пред най-трудното решение за цялото време на своето съществуване. Трудно е, защото се свързва с бъдещото развитие на Живота. Трудно е, защото бъдещото развитие на Живота изисква ново разбиране за самия Живот. Трудно е, защото новото разбиране изисква духовен напредък, а за да има духовен напредък е необходимо пълно преосмисляне…

Прочети още »

ВЕЧНОТО ПОДМЛАДЯВАНЕ

ВЕЧНОТО ПОДМЛАДЯВАНЕ ( Петър Дънов, лекция, 22 септември 1937 г. София, Изгрев) ( Радея – прочетено между редовете) „Не зная дали вярата може да оправи света. Съмнявам се, защото, ако вярата можеше да оправи света, той трябваше да бъде оправен. Всички вярват в Христа, но и до сега светът не се е оправил… Намирам, че…

Прочети още »