В духовния свят Светлината се проявява чрез Мисълта. Всяка добродетелна мисъл има различна Светлина, която също има свои нюанси в зависимост от съдържанието и характера на Идеята, която носи. И представете си, колко красив е Животът на едно добродетелно общество! Неговата Аура е изпълнена с безбройните Светлини на малките добрини, сторени от добродетелния човешки ум. Те допълват пъстроцветната, Дъга на Божествената Идея за Добродетелност и Добротворство, вложена в основата на Сътворението. Колко красота може да сътвори един човешки ум, посветен на тази Идея!!!

ЧОВЕШКИЯТ УМ И ЕНЕРГИЙНИТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В КОСМИЧЕСКОТО ПРОСТРАНСТВО

ЕЛОХИМ ХАХАРЕЦ Силите в Космическото пространство имат периоди на активност и на пасивност. По време на активността те съграждат. По време на пасивността се проявява взаимодействието между вътрешните форми на съществуващото в Пространството и така се създават условията за новите следващи изменения в периода на активност. Пасивността е само привидна. Вече се забелязва изменение в…

Прочети още »

ЗА ВАШЕТО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖИВОТА

УЧИТЕЛЯТ ИИСУС ХРИСТОС ЗА ВАШЕТО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖИВОТА (тема за м. ноември) Истинското щастие идва когато твоят начин на живот не се различава от съдържанието на твоите мисли, и тогава това, което ще проявиш ще бъде изява на твоята духовна същност. Здравейте, приятели! Въпросът за настоящето и бъдещето на човечеството е свързан преди всичко с…

Прочети още »

МЪДРИ МИСЛИ

ЛЕВ ТОЛСТОЙ Политическо изменение на социалния строй е невъзможно. Изменението е само нравствено, вътре в човека. Но по какъв начин ще тръгне това изменение? Никой не може да знае за всички, но за себе си всеки го знае. И всички в нашия свят са загрижени за това изменение по отношение на всички, само не по…

Прочети още »

ЧОВЕШКОТО СЪЗНАНИЕ И ЕВОЛЮЦИЯТА НА СЪТВОРЕНИЕТО

Силата на Космическите закони е действаща сила на видоизменението, хармонията и равновесието. В тях е вложена истината за развитието и усъвършенстването на Пространството, Времето и Животът.  Космическите закони съдържат в себе си  Мъдростта, Любовта и Истината според, които е създадено всичко съществуващо. Те определят същността, хода на развитието и настоящата сила на съществуването.  Космическите закони…

Прочети още »

ЗА НАШАТА НОВА ВРЪЗКА

Здравейте, приятели! Септември е месецът за нашата нова връзка с вас. Впрочем, Ние работещите за изпълнението на Всемирната научно-образователна програма, продължаваме своята работа така както изискват обстоятелствата. Какво означава това? Обстоятелствата, които формират условията и наличния резултат от съвместната работа с вас определят необходимостта от промяна в ритъма на досегашната ни дейност. Основната причина, която…

Прочети още »

ТРИ МЕСЕЦА ВАКАНЦИЯ

Здравейте, приятели! Завършва петият месец от 2018-та година, а той е последният от настоящият учебно-творчески сезон. Предстои 3 месеца ваканция. От първия понеделник на м. септември ще започне новият цикъл лекции в рамките на Всемирната научно-образователна програма. Това, което искам да ви оставя като заръка за предстоящото лято е събрано в две – три изречения….

Прочети още »

НАЙ–НЕОБХОДИМИТЕ КАЧЕСТВА

Здравейте, приятели! Когато човек има възможност да се среща с много и различни хора придобива по-голяма представа за човешкия характер. От всеки човек наблюдателният ум може да научи нещо полезно за себе си, дори и когато липсват такива „екстри” като висока длъжност, висше образование или знатен род. Мъдростта у хората не е приоритет на определени…

Прочети още »

ЗА ДУХОВНАТА ПРИНАДЛЕЖНОСТ

Здравейте, приятели! Какво означава човек да е атеист, и кои хора са атеисти? Разсъждавали ли сте върху тези въпроси? Моята цел е да ви подтикна към размисъл за смисъла и значението на вярата и вярването в човешкия живот. Защото атеистите твърдят едно, а вършат друго. И това, другото е израз на дълбоко прикрито усещане за…

Прочети още »

ГОЛЯМАТА ИСТИНА

Здравейте, приятели! Животът като училище, винаги ще бъде най-актуалният и най-успешен Учител. Но както всички се досещате, не всеки ученик има желание и стремеж да се учи. Разбира се, много е важно да се отчете и факта, че не всички ученици имат еднакви способности да усвояват знанието, но не по-малко е важно и убеждението на…

Прочети още »

УСТОЙЧИВОСТ И ЗДРАВЕ

Здравейте, приятели! В тази лекция ще спра вашето внимание върху темата за аминокиселините като градивен елемент на човешкия организъм и тяхното психично съответствие в съзнанието на човека. Аминокиселините са строителния материал за белтъчините (протеините) в човешкия организъм. А какво са белтъчините? Те създават тъканите и на практика това е естествения биологичен материал, от който е…

Прочети още »

МИР И БЛАГОРАЗУМИЕ

Здравейте, приятели! Преди да ориентираме вниманието си отново към здравната тематика, ще запишем кратко мнение за взаимността и сътрудничеството между частта и Цялото. В конкретния случай, имам предвид желанието и все по-засилващия се стремеж за обединяване на държавите в по-големи икономически и дори териториални цялости. Пресен пример в това отношение е проблемът със стабилността на…

Прочети още »

ПЕРСПЕКТИВА ЗА ЖИВОТА

Здравейте, приятели! Много пъти сме говорили за потребността от мир на планетата и винаги съм напомнял, че той е свързан с мира в душите на хората. Сега международните отношения са абсолютно доказателство за тежка нравствена криза в развитието на човешкото общество. Това не би се случило, ако лидерите на съответните държави познаваха добродетелите и използваха…

Прочети още »

ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА ДУХА

Здравейте, приятели! Възкресението Христово се възприема като легенда, като библейска истина или като фантазия на човешкия ум. Това, което тогава се случи е колкото истинско нравствено послание към човечеството, толкова и по-късно силно преекспонирана тъжна история. Всъщност е необходимо по-задълбочено и безпристрастно разсъждение, защо и кому е била нужна саможертвата на един човек – пък…

Прочети още »

РАЗМИСЛИ ПРЕДИ ВЕЛИКДЕН

Здравейте, приятели! В края на тази седмица, православния християнски свят ще отбележи деня на Възкресение Христово, а седмицата от 2 до 8 април е определена като страстна седмица, предвид тежката емоция, която съпровожда Събитието. Впрочем, ако преди е имало жестокости, нима сега те са по-малко? С нищо не може да се изкупи страданието на невинните…

Прочети още »

ГЕНЕТИЧНОТО НАСЛЕДСТВО НА ЧОВЕКА

Здравейте, приятели! Генетиката е интересна наука, която придоби по-широка популярност през последните години. С нейното напредване се създадоха очаквания, че човекът ще разкрие тайната на своето сътворение. Вече ви е известно, че на този етап това няма как да стане. Гените са важен, много важен източник на информация, но само толкова. За да може тази…

Прочети още »