В духовния свят Светлината се проявява чрез Мисълта. Всяка добродетелна мисъл има различна Светлина, която също има свои нюанси в зависимост от съдържанието и характера на Идеята, която носи. И представете си, колко красив е Животът на едно добродетелно общество! Неговата Аура е изпълнена с безбройните Светлини на малките добрини, сторени от добродетелния човешки ум. Те допълват пъстроцветната, Дъга на Божествената Идея за Добродетелност и Добротворство, вложена в основата на Сътворението. Колко красота може да сътвори един човешки ум, посветен на тази Идея!!!

ФОРМУЛАТА НА АКТИВНОСТТА

Здравейте, приятели! Предходната лекция завърши със следните думи: Всеобхватното Знание съществува в Обсега на активността на Ума и Чувството, защото те са Сили на Съзиданието в Космическото Пространство. Двете Сили създават, съграждат или рушат в зависимост от информационната стойност на проявяващата се чрез тях Сила. Ето защо човешкият Ум трябва да познава Формулата на активността,…

Прочети още »

ВСЕОБХВАТНОТО И КОНКРЕТНОТО ЗНАНИЕ

Здравейте, приятели! В предходната лекция записахме: За да може във физическия свят да се прояви Интелектуалният потенциал, който Силите на Съзиданието притежават, в цялото му многообразие, Висшият Разум създава Първообраза; и пак Висшият Разум създава Висшия Аз. Създава ги като еманация на своята Духовна същност. Това е Причината за пряката връзка между Първообраза на Сътворението…

Прочети още »

ВИСШИЯТ АЗ И ЕВОЛЮЦИЯТА НА ЖИВОТА

Здравейте, приятели! В предходната лекция казах: Първообразът съдържа целият интелектуален потенциал на Сътворението. Какво трябва да се разбира под това твърдение? Ако не постигнем правилен отговор на този въпрос, няма да имаме необходимото разбиране за същността на Висшият Аз и за неговото влияние върху човешкия живот. И още нещо: ако не разбираме какво казваме когато…

Прочети още »

ЗА ВИСШИЯТ АЗ

Здравейте, приятели! Вие имате неточна, непълна представа за Висшият Аз и го разглеждате предимно като елемент на човешката съзнателна същност, дори като съзнателна духовна сила на настоящия ви живот. В някои случаи почти го отъждествявате със свръхсъзнанието. До тук интуитивно, в някаква степен се доближавате до истината. ИСТИНАТА ЗА ВИСШИЯТ АЗ УЧИ, ЧЕ ТОЙ Е…

Прочети още »

ЗА МАКРОКОСМОСА И МИКРОКОСМОСА

Здравейте, приятели! Всеки човек притежава собствени Сили на Развитието, които трябва добре да познава. Връзката на Ума с тези Сили би трябвало да бъде непрекъсната и съвсем пряка. Аз Съм един от Учителите на човечеството, Който навреме е успял да открие тази връзка и да я използва за своето духовно израстване. Кога и как е…

Прочети още »

НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ

Здравейте, приятели! Въпросът за умението на човека да живее в настоящето през последните години старателно се разглежда от психологията. Редица автори твърдят колко е важно човек да осъзнава своето настояще. И това е правилна позиция, но дори и упоритото търсене на връзката с настоящето никак не е достатъчна за ползотворния начин на живот. Какво липсва…

Прочети още »

НАЙ-ВАЖНИЯТ ПРОБЛЕМ НА СЪВРЕМИЕТО

11.09.2017г. МАЙКА БОГОРОДИЦА НАЙ-ВАЖНИЯТ ПРОБЛЕМ НА СЪВРЕМИЕТО Мили приятели, свидни мои! Обръщам се към всички вас – хората на планетата Земя с голямата и искрена Любов на моя Живот! Целият ми съзнателен Живот по време на моето земно развитие е бил посветен на една основна цел – да бъда благоразумен, добродетелен човек. Не бих си…

Прочети още »

ТВОРЧЕСКАТА СИЛА НА СЪЗИДАНИЕТО

  Здравейте, приятели! В началото сме на новия творчески сезон за нашата съвместна духовна работа. Какво е най-същественото, което искам да предложа? То е свързано с вашите възможности за осъзната духовна деятелност. Ще припомня, че когато Ние говорим за деятелност имаме предвид като краен резултат градивен творчески труд. Кога човек може да постигне такъв резултат?…

Прочети още »

“НОВАТА” ЕНЕРГИЯ

28.08.2017 г. ЕЛОХИМ ХАХАРЕЦ “НОВАТА” ЕНЕРГИЯ Когато говорим за еволюция на човешкия род, трябва да правим разлика между неговото биологично естество и духовната му същност. Материята във физическия свят има своите еквиваленти в духовния, но тя по отношение на човешкия организъм има определена конкретност. Създаването на човека е резултат от действието на Великата идея за…

Прочети още »

ОСНОВНАТА ИСТИНА

20.08.2017 г. ЙОАН БОГОСЛОВ ОСНОВНАТА ИСТИНА Когато говорим за нравственост, трябва да знаем,че това е повече човешко понятие. Хората търсят нравствеността, защото неосъзнават напълно, че Божественото у тях е основата, върху която могат да се развиват. На това ниво от еволюцията на човешкото съзнание, Божественото в човешкия живот се проявява като нравственост. Божественото подразбира онази…

Прочети още »

ЗА ФОРМУЛАТА “АЗ СЪМ”

14.08.2017 г. РАДЕЯ ЗА ФОРМУЛАТА “АЗ СЪМ” Здравейте, приятели! Текста, който предлагам е записан преди 10 години. Тогава беше публикуван на страницата „Съвети и напътствия”. Това е практическо упражнение, което ми беше предадено от Учителя Беинса Дуно. То е актуална и значима информация, която може винаги да се използва. Реших, че ваканционния период е добро…

Прочети още »

“НАЙ-ПРЕКРАСНИЯТ”

23.07.2017г. РАДЕЯ „НАЙ-ПРЕКРАСНИЯТ” Все по-често напоследък се говори за необходимостта от промяна в настоящия начин на живот. Тревожно се обсъждат проблеми в политиката, в социалния живот и екологията. За съжаление във всяко начинание приоритет се дава на материалните интереси и всичко се свързва с печалбата до толкова, че се стига до незачитане на човешките права….

Прочети още »

ПРАЗНИЧНО

БЕИНСА ДУНО ПРАЗНИЧНО На 11 юли 1864 г. е роден Петър Дънов – Беинса Дуно, а 12 юли е негов Празник, който последователите му от цялата страна отбелязват тържествено. С подбрани откъси от беседа изнесена от Учителя на 22 март 1915 г. напомняме за значимото духовно присъствие но този Човек и в съвременния живот. *…

Прочети още »

ЧОВЕШКАТА СЪЩНОСТ

Човешкият характер е съвкупност от психичните прояви на индивида. Винаги трябва да се има предвид, че индивидуалността се определя от способността на човешкия организъм да възприема и обработва както храната така и информацията. Човешката индивидуалност има своя физиономия, когато умът постигне способността да разграничава доброто от злото; благородното от комерсиалното; рационалното от нерационалното. Всъщност става…

Прочети още »

В СВЕТА НА РЕАЛНОСТИТЕ

Хората си мислят, че живеят в един свят, който наричат „материален”, „физически” и още – „реален” свят. За мнозинството всички тези определения имат едно и също значение. В действителност, обаче, става въпрос за различни по своето значение реалности. Физическият свят, е свят на съществуващите форми. Материалният свят, е света на съществуващите интереси. Реалният свят, е…

Прочети още »