В духовния свят Светлината се проявява чрез Мисълта. Всяка добродетелна мисъл има различна Светлина, която също има свои нюанси в зависимост от съдържанието и характера на Идеята, която носи. И представете си, колко красив е Животът на едно добродетелно общество! Неговата Аура е изпълнена с безбройните Светлини на малките добрини, сторени от добродетелния човешки ум. Те допълват пъстроцветната, Дъга на Божествената Идея за Добродетелност и Добротворство, вложена в основата на Сътворението. Колко красота може да сътвори един човешки ум, посветен на тази Идея!!!

УЧИТЕЛЯ  БЕИНСА ДУНО

Често съм казвал, че когато един човек търси причини за недоразумения, винаги ще ги намери. Тези думи припомням сега, по повод предстоящите усложнения на международните отношения.  Това, което сега се случва са само вълнения по повърхността. Много по-тревожен е факта, че се задълбочават кризите: финансова, икономическа, екологична. Последната, тепърва ще създава затруднения на човечеството.  Всичко,…

Прочети още »

УМЕНИЕТО ДА СЕ РАДВАШ НА ЖИВОТА

Какво означава да се радваш на живота? Някои хора възприемат това умение като представата за състояние, едва ли не,  на  постоянно блаженство. Това  е неправилно, погрешно разбиране. Много е трудно да се даде конкретно определение, но все пак то може да бъде представено като кратка формула: ако благодарността извира от  сърцето ти, радостта от живота…

Прочети още »

УЧИТЕЛЯТ ИИСУС ХРИСТОС

Този, който иска да работи истински за добруването на човечеството, трябва да бъде преди всичко уверен, че действително ГО иска, че действително е готов дори ако се наложи да жертва времето и здравето си за успеха на Начинанието. Аз, който Съм преди всичко част от Силата , Любовта и Мъдростта на Своя Отец, искам да…

Прочети още »

ЧОВЕШКИТЕ ВЪЗМЖНОСТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НОВИЯ СВЕТОВЕН РЕД

Когато се говори за новия световен ред, трябва да се знае, че за него работят както хората, така и Съществата от Висшата йерархия на Светлината, т.е. Съществата създадени с едничката цел, да работят за изпълнението на Божия промисъл, на Идеята за създаване на благороден живот в условията на физическия свят. Нека да си отговорим най-напред…

Прочети още »

ПЪРВИЧЕН И ВТОРИЧЕН СВЯТ

Същността на Сътворението изисква да се опознаят основните правила, според които човешкият организъм може да влезе в синхрон с енергийната сила на светлината, което от своя страна ще рече с енергийните вибрации на космическото пространство. Тук отново трябва да припомним, че енергията е информация плюс сила. Силата е проява на взаимодействието между елементарните частици изграждащи…

Прочети още »

 ЗА НЕОТЛОЖНИТЕ ПРОМЕНИ

Знанията, които човешкият ум може и трябва да усвои, идват при всеки човек по различен път, защото различно е нивото на способностите и възможностите за всеки. Затова е добре хората да работят на групи – да се събират редовно и да обменят своите знания и опит и никой да не се счита за по-голям, ако…

Прочети още »

СЛЕД ФИЛМА  НА  btv „ВЕЛИКАТА ЕРЕС”

Когато богомилите започнали своя организиран живот се създало първото духовно общество в България. По какво се е отличавала тяхната организация? Те имали своя идея – спасението на човека от царството на мрака. Имали добре построена теория за осъществяването на тази идея  – просвещение. Имали и конкретни напътствия върху чиято основа създали своята теория – знанието …

Прочети още »

СЪЩНОСТ, ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА УЧЕНИЕТО ЗА НОВОТО СВЕТОУСЕЩАНЕ

Формула – напътствие: Живей ЧРЕЗ любов! СЪЩНОСТ Учението за новото светоусещане  е концентрирано, логически построено знание, което има конкретна цел и ясно изразена същност. В основата на Учението за новото светоусещане стои интегралния принцип за създаване на цялостен, завършен модел на познанието за добродетелите. Интегралният принцип работи чрез активното участие на изискването за кохерентност* в…

Прочети още »

ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА И НЕОБХОДИМОСТТА ОТ УЧЕНИЕТО ЗА НОВОТО СВЕТОУСЕЩАНЕ

ВСЕМИРНА НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА И  НЕОБХОДИМОСТТА ОТ УЧЕНИЕТО ЗА НОВОТО СВЕТОУСЕЩАНЕ Бурният икономически и политически живот на планетата през втората половина на ХХ в. наложи глобализацията като обективен и закономерен исторически процес. Нейното спиране или задържане вече е невъзможно. Глобализацията определено има своите положителни страни, но съществува и нещо твърде тревожно и то е свързано…

Прочети още »

ВСЕМИРНАТА НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА И НИЕ

Всемирната научно-образователна програма е средството чрез, което работят с нас, земните хора, Висшите учители от йерархията на Бялото братство. Това е организирана система за духовна работа с  населението на Земята. Инициатор, организатор и изпълнител на тази повсеместна дейност е Школата на Христос. Учителите от тази Школа имат конкретни задачи, които ги свързват с хората от…

Прочети още »

САМОЦЕЛ

Много често се чува по адрес на един или друг човек, че работи самоцелно. Какво означава това определение? Самоцелни са действията на ония хора, които започвайки някаква инициатива имат в ума си своето лично благоденствие, своя личен интерес. Те преследват определена изгода, която обслужва единствено само тях. От тук нататък като че ли няма какво…

Прочети още »

ЗА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ И НЕГОВАТА УНИКАЛНОСТ

Човешкият живот е нещо уникално за всеки роден под небето. Той е истинската  реална проява на Замисъла на Великото Съзнание. Чрез човешкия живот се изпълнява определена програма, която за всяка личност има своя характерна особеност. Всяка от човешките души изпълнява своята програма като необходимото условие чрез, което може да изяви себе си, своите лични творчески…

Прочети още »

САМООПРЕДЛЕНИЕТО

Основната задача, която изпълнява Всемирната научно-образователна програма е свързана с Просвещението. Това не означава, че хората са неграмотни, а представлява изискване към всички да се запознаят  с новите конкретни потребности, които налага животът и по-точно еволюцията на живота. Сега животът на човечеството трябва да навлиза в сферата на  духовната реалност. Поставена е нужната материална основа….

Прочети още »

За ролята на вярата в човешкия живот

Силата на човешкото здраве се крие в силата на човешката мисъл! Силата на човешката мисъл идва от силата на Божествената мисъл. Единението на човешката мисъл и Божествената мисъл може да се получи само, ако човек има чисти сетива. Човекът възприема Божествената мисъл чрез слуха, зрението и съзнанието си. На физически план това означава: концентрирано внимание,…

Прочети още »

УНИВЕРСАЛНАТА СИЛА НА ДОБРОДЕТЕЛИТЕ

Веднага възниква въпроса „Защо универсална? В какво се състои нейната универсалност?” За да отговорим на този въпрос, трябва да проследим връзката „Емоционално-умствено състояние – здраве.” Така ще се доближим до една твърде модерна тенденция в съвременната медицина, която изучава взаимозависимостта съзнание – тяло. Ще можем и да докоснем информацията от квантовата физика свързана с изследванията…

Прочети още »