В духовния свят Светлината се проявява чрез Мисълта. Всяка добродетелна мисъл има различна Светлина, която също има свои нюанси в зависимост от съдържанието и характера на Идеята, която носи. И представете си, колко красив е Животът на едно добродетелно общество! Неговата Аура е изпълнена с безбройните Светлини на малките добрини, сторени от добродетелния човешки ум. Те допълват пъстроцветната, Дъга на Божествената Идея за Добродетелност и Добротворство, вложена в основата на Сътворението. Колко красота може да сътвори един човешки ум, посветен на тази Идея!!!

ВЪНШНИ И ВЪТРЕШНИ ВЛИЯНИЯ

Вечен е бил и вечен си остава човешкият стремеж за въздействие върху Природата и върху света като цяло. Човешкият ум стига дори до там, че да търси равенство с Божествените сили. Точно тук,  в този изначален стремеж за развитие и израстване, се губи мярката в желанията и стремежите. Ние не отричаме възможността за развитие на…

Прочети още »

ВРЕМЕ И ВРЕМЕВИ ПРОСТРАНСТВА

Времето не е нещо абстрактно. То е реалност, която съществува успоредно на мисленето – мисленето, но с мащабите, скоростта и умението на онова нещо, което наричаме Висш Разум. Само съществата от висшата йерархия знаят, че времето е производно на скоростта на мисълта. А тя пък е пряко свързана със Светлината, дотолкова доколкото светлинната енергия е…

Прочети още »

ФОРМИ НА САМОСЪЗНАНИЕТО

Когато говорим за самосъзнание, трябва да имаме предвид отношението на ума към собствената индивидуалност. Впрочем за индивидуалност трябва да говорим тогава когато човешкото съзнание приеме себе си като уникална изява на Божествената творческа същност. По принцип всеки човек като елемент на една обща творческа концепция, представлява организъм в развитие. Този организъм има напълно сходни черти…

Прочети още »

ИСТИНСКАТА СИЛА ЖИВОТ

Понякога човек се чувства неразположен. Уж няма видима причина, а той е отпаднал или не му се смее, не му се говори – изобщо стреми се да остане сам и при това без усещане за жизненост. Кои са причините за това състояние?  Ще кажете: “Всеки сам си знае”. А не сте ли допускали, че причината…

Прочети още »

ЧОВЕШКИЯТ УМ И ЕНЕРГИЙНИТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В КОСМИЧЕСКОТО ПРОСТРАНСТВО

Силите в Природата имат периоди на активност и на пасивност. По време на активността те съграждат. По време на пасивността се проявява взаимодействието на вътрешните форми на съществуване и така се създават условията  за новите следващи изменения в периода на активност. Пасивността е само привидна. Всичко това определя цикличността в проявите на различните форми на…

Прочети още »

ЗА СИЛАТА НА ДУХА

Какво придава смисъл и съдържание на човешкия  живот, ако не духовният живот? Това е колкото въпрос, толкова и констатация – един риторичен въпрос от който е видно, че духовният живот е истинската страна на битието. Много хора, обаче не разбират тази истина. В човешкото съзнание се е настанила мисълта, за придобитото материално богатство. То се…

Прочети още »

ЩО Е ДУХОВЕН ЖИВОТ

Преди да отговоря на въпроса “Що е духовен живот”, искам да се представя по-конкретно, макар че вече съм участвал в текстовете, които са записани в книгите включени в този сайт. Елохим Хахарец е Същество от висшата йерархия на Великото Бяло братство.  Това е структура от най-висок порядък, която придава завършен вид на цялата духовна йерархия…

Прочети още »

ОБЩУВАНЕТО

В училището на живота има много странни и изненадващи срещи. Но най-странната от всички срещи е тази със себеподобния. Интересното в този случай, е че се срещат две същества с еднакво ниво на съзнанието, с еднакъв светоглед и отношение към живота, а не могат да се познаят. Кога един човек открива стойностното у другия? Това…

Прочети още »

ЕНЕРГИЙНО-ИНФОРМАЦИОННА СЪЩНОСТ НА СЪТВОРЕНИЕТО

Енергийно-информационната същност на Сътворението е сложна тема и съвсем основателно може да се каже, че това е въпрос, с който трябва да се занимават в научните институти. И това е така, ако не вземем предвид нещо друго – много важно. Това е крайната необходимост от знанието за нашата чисто човешка зависимост от енергийно-информационната среда, в…

Прочети още »

ЗА ПРИНЦИПИТЕ НА СЪТВОРЕНИЕТО

Всеки, който иска да работи за своето духовно усъвършенстване, трябва да знае, че първото нещо, което е необходимо да направи е да си даде сметка какво знае той за себе си. Едва когато си обясни, кой е той и какво търси в този свят, тогава ще може да се определи като последовател било на  Учението…

Прочети още »

НЕОБХОДИМАТА ПРОМЯНА

В последните години светът усилено се променя и духовно и физически. Някои осъзнават този факт, а други и за съжаление те са мнозинство го подценяват. Много хора си мислят, че светът е нещо, което не ги засяга, че той си съществува някъде там, далече и независимо от тях. Тези хора не могат и не искат…

Прочети още »

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША И ДВЕТЕ СТРАНИ НА ЖИВОТА

Възможностите на човешката душа обхващат най-вече Света на познанието. А Света на познанието е мястото където се развива и укрепва духът. Човешкият дух е неразривно свързан с душата и създава предпоставка за нейното развитие. Така че не може да се разглеждат като самостоятелно съществуващи духовни същности нито духът, нито душата. Те взаимно се допълват и…

Прочети още »

В ДВАНАДЕСЕТ БЕЗ ПЕТ

Отношението на  съвременния човек към Живота е повече повърхностно, отколкото осъзнато и отговорно. Всеки приема живота си като даденост, като нещото, което по право получава и може да прави с него каквото иска и когато иска. Това е крайното и неразумно разбиране, което доведе човечеството до сегашните, почти катастрофални резултати от съществуването му. Липсва ясното…

Прочети още »

ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН МЕТОД ЗА ДУХОВНО РАЗВИТИЕ

Времето, в което живеем не ни дава много възможности за самоподготовка И все пак този, който има в ума си мисълта за своето духовно израстване може да намери време и като живее по-организирано да създаде свой духовен живот. Желанието на всеки поотделно ще определи и неговите реални възможности за развитие. Както беше казано по-горе, пък…

Прочети още »

ПРОГРАМА ЗА ДУХОВНО РАЗВИТИЕ

Чрез настоящата публикация, читателят ще се запознае с най-необходимата му информация, за да може да формира у себе си ново отношение към света, живота и природата. Тази минимална, но силно концентрирана като знание информация ще му помогне да се подготви да възприеме следващите знания, които ще публикуваме малко по-късно. По същество те ще бъдат най-необходими,…

Прочети още »