В духовния свят Светлината се проявява чрез Мисълта. Всяка добродетелна мисъл има различна Светлина, която също има свои нюанси в зависимост от съдържанието и характера на Идеята, която носи. И представете си, колко красив е Животът на едно добродетелно общество! Неговата Аура е изпълнена с безбройните Светлини на малките добрини, сторени от добродетелния човешки ум. Те допълват пъстроцветната, Дъга на Божествената Идея за Добродетелност и Добротворство, вложена в основата на Сътворението. Колко красота може да сътвори един човешки ум, посветен на тази Идея!!!

ЗА ВЯРАТА В СОБСТВЕНИТЕ СИЛИ

Беседата, която започваме сега е свързана с желанието Ми да имате повече вяра в собствените си сили. Какво имам предвид? Имам предвид, че мнозина от вас се отказват много бързо когато срещнат препятствие по пътя си. И всъщност би трябвало човек да се замисли и да се постарае да усети правилната посока когато пред него…

Прочети още »

ВАШИЯТ СЪВЕТНИК

Много са проблемите на съвремието, които заслужават внимание. Би трябвало човешкият ум да познава всичките, но не е така, макар че основните затруднения той ги  създава. Това само показва неспособността на човека, да прави реална, обективна оценка на заобикалящия го свят. Защо казваме всичко това? Защото поради неспособността си да се дистанцира от проблемите, човешкият…

Прочети още »

СИЛИТЕ НА ПРОМЯНАТА

Всъщност става въпрос за онези конкретни фактори, които  изискват, и другите, които определят Промяната. Разбира се първо трябва да уточним, че отново става въпрос за Промяна на съзнанието, Промяна в мисленето на хората и от там в техните действия. Промяната, която предопределя края и началото. Край на сега съществуващото поведение на хората и началото на…

Прочети още »

ПРЕХОДЪТ

Всъщност за какъв преход става въпрос? Човечеството тръпне в тревога от предстоящата неизвестност. Използваме думата “неизвестност” условно, защото в случая нейното значение е подсилено от очакването за края на света. Предположението става още по-тревожно     когато се свърже това очакване с календара на маите. Той напоследък се използва едва ли не като документ, като веществено доказателство…

Прочети още »

ВРАЖДУВАЩИ СВЕТОВЕ

От зората на своето съществуване човешкият род носи товара на негативните контакти между световете населяващи Вселената. Не е редно да се мисли, че всеки от световете има своя войска, с която воюва, но е необходимо   да се знае, че войни се водят и на ментално ниво. Какво ще рече това? Мислите на хората не са…

Прочети още »

ЧОВЕКОЛЮБИЕТО

Аз,който знае какво е Христовата любов, искам да приканя всички хора към човеколюбие. Човеколюбието е добродетел, която е вложена в човешката душа още при нейното сътворение. Сега от хората се изисква да опознаят това чувство, да опознаят човеколюбието като основен градивен елемент на своето поведение. Колко по-различни биха били човешките взаимоотношения, ако те се ръководеха…

Прочети още »

БОГОЯВЛЕНИЕ

Аз, Йоан Богослов, който се прекланя пред Йоана Кръстителя и с цялото си благоговение сторвам поклон пред нашия небесен Учител, Господ Иисус Христос, Аз ви казвам, че Божие озарение изпълва душата на всеки, който придобие вяра в ума си. Не казвам вяра в сърцето, но казвам, вяра в ума. Защото този, у когото има вяра…

Прочети още »

ОТГОВОРНОСТТА ДА СЕ ЖИВЕЕ

В препоръката на  Учителите от Школата на Христос за 2010 година беше изтъкнато като приоритет в развитието на човешката духовна същност, осъзнаването на отговорността да се живее. Сега ще разгледаме по-подробно конкретното съдържание на тази препоръка. Впрочем по-правилно е да се каже изискване или необходимост, вместо препоръка. Защото Ние препоръчваме нещо, което е абсолютно наложително…

Прочети още »

2010 ГОДИНА

2010-та година оформя първото десетилетия на 21-ви век. Този факт изисква от хората да бъдат отговорни пред себе си и Създателя повече от всякога. Отговорността винаги е била необходима, но много рядко ясно осъзната и то за съжаление от малцина. Сега поради напредващото развитие на човечеството, отговорността да се живее застава пред всеки човек като…

Прочети още »

ЗА ДОБРОТО, ЗЛОТО И СПАСЕНИЕТО

В своето хилядолетно съществуване човечеството търси спасение от злото. Казва се най-общо от злото, защото такава е човешката нагласа – да приема света разделен на две: на Добро и Зло. И тази нагласа придава  смисъл и съдържание на целия човешки живот. Съществуването на Доброто и Злото се приема като принцип, който влияе на човешкия род…

Прочети още »

НЕОСЪЗНАТАТА СИЛА

Пишем  тази тема заради тревогата, която все повече ни завладява  във връзка с климатичните промени на планетата. Това е въпрос от първостепенно значение и изисква категорична позиция от страна на всеки човек. За да се уреди добре този проблем ще трябва да се промени отношението на хората към производството и да се овладее желанието за…

Прочети още »

ЗОВЪТ НА ДУШАТА

Вие хората притежавате една много странна особеност. Това е нежеланието да изучавате собствения си характер. А то стои в основата на всички успехи и неуспехи. Когато човек изучава собствения си характер, той опознава своята душа, а като опознава душата си, човек се учи да чете в книгата на Божествената мъдрост. Човешката душа съдържа в себе…

Прочети още »

ЦЕНАТА НА ЕДНО ГОСТУВАНЕ

Съзнанието, което формира човешката личност, като същество с разум и умения за живот, има две страни: Божествена и човешка. Божествената страна на човешкото съзнание е създадена още при сътворението и е вложена в човешката същност като елемент на  Съзиданието. Сега ще обясня какво означава това. Човекът е създаден , както от край време се знае…

Прочети още »

ЗА ЕГОИЗМА И КАЛЕНДАРА НА МАИТЕ

Съществуват много и най-различни мнения и догадки свързани с наближаващата 2012 г. Знае се от множеството публикации, че според календара на маите за декември 2012-та се предвижда края на света. Всъщност връзката с това предположение идва най-вече на подсъзнателно ниво. Хората разбират, че животът им върви в неправилна посока и с тревожност посрещат всичко свързано…

Прочети още »

ОБЕКТИВНИ И СУБЕКТИВНИ ЧУВСТВА

Школата на Христос е вид уникално за  земните разбирания учебно заведение. То извършва  по-скоро просветителска работа сред населението на Земята. До сега са “спуснати” учения, които имат главно отношение към себепознание и развитие на човешкия ум и съзнание. Никога до сега не са били пряко разглеждани чувствата като форма за изява на човешката психика и…

Прочети още »