В духовния свят Светлината се проявява чрез Мисълта. Всяка добродетелна мисъл има различна Светлина, която също има свои нюанси в зависимост от съдържанието и характера на Идеята, която носи. И представете си, колко красив е Животът на едно добродетелно общество! Неговата Аура е изпълнена с безбройните Светлини на малките добрини, сторени от добродетелния човешки ум. Те допълват пъстроцветната, Дъга на Божествената Идея за Добродетелност и Добротворство, вложена в основата на Сътворението. Колко красота може да сътвори един човешки ум, посветен на тази Идея!!!

МИР И БЛАГОРАЗУМИЕ

Здравейте, приятели! Преди да ориентираме вниманието си отново към здравната тематика, ще запишем кратко мнение за взаимността и сътрудничеството между частта и Цялото. В конкретния случай, имам предвид желанието и все по-засилващия се стремеж за обединяване на държавите в по-големи икономически и дори териториални цялости. Пресен пример в това отношение е проблемът със стабилността на…

Прочети още »

ПЕРСПЕКТИВА ЗА ЖИВОТА

Здравейте, приятели! Много пъти сме говорили за потребността от мир на планетата и винаги съм напомнял, че той е свързан с мира в душите на хората. Сега международните отношения са абсолютно доказателство за тежка нравствена криза в развитието на човешкото общество. Това не би се случило, ако лидерите на съответните държави познаваха добродетелите и използваха…

Прочети още »

ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА ДУХА

Здравейте, приятели! Възкресението Христово се възприема като легенда, като библейска истина или като фантазия на човешкия ум. Това, което тогава се случи е колкото истинско нравствено послание към човечеството, толкова и по-късно силно преекспонирана тъжна история. Всъщност е необходимо по-задълбочено и безпристрастно разсъждение, защо и кому е била нужна саможертвата на един човек – пък…

Прочети още »

РАЗМИСЛИ ПРЕДИ ВЕЛИКДЕН

Здравейте, приятели! В края на тази седмица, православния християнски свят ще отбележи деня на Възкресение Христово, а седмицата от 2 до 8 април е определена като страстна седмица, предвид тежката емоция, която съпровожда Събитието. Впрочем, ако преди е имало жестокости, нима сега те са по-малко? С нищо не може да се изкупи страданието на невинните…

Прочети още »

ГЕНЕТИЧНОТО НАСЛЕДСТВО НА ЧОВЕКА

Здравейте, приятели! Генетиката е интересна наука, която придоби по-широка популярност през последните години. С нейното напредване се създадоха очаквания, че човекът ще разкрие тайната на своето сътворение. Вече ви е известно, че на този етап това няма как да стане. Гените са важен, много важен източник на информация, но само толкова. За да може тази…

Прочети още »

ВРЪЗКАТА ПРИРОДА И ЧОВЕК

Здравейте, приятели! „От голяма леност, пада къщният покрив.” Екл.10:18 Този стих от Библията напомня на всеки, който го прочете, колко много е важно човек да преодолява своята небрежност по отношение на здравето си. Какво имам предвид? В прав текст може да се каже, че имам предвид необходимата организация за спортуване и гимнастически упражнения, като средство…

Прочети още »

ПСИХИКА И ЗДРАВЕ

Здравейте, приятели! И в тази лекция ще продължим темата за човешкото здраве. Защо задържаме вниманието ви върху тази тема? Защото без здраве няма добро бъдеще. Здравето предопределя развитието на личността и определя качеството на живота. Как? Като влияе върху човешката психика. От своя страна психиката има пряко въздействие върху здравето. Тук става въпрос за взаимна…

Прочети още »

ЕНЕРГИЙНА МЕДИЦИНА И ЗДРАВЕ

Здравейте, приятели! Все по-усилено се говори напоследък за енергийна медицина и нейното практикуване. Какво е енергийната медицина? Знание, което обяснява енергийната структура на биологичния организъм и връзката както и взаимодействието между енергията и тялото. Това обяснение е направено от позицията на езотеричното познание, както и всяко друго обяснение в нашите лекции. Какво е енергийна структура?…

Прочети още »

УНИВЕРСАЛНАТА ЖИЗНЕНА ЕНЕРГИЯ

Здравейте, приятели! Всеки човек е подвластен на различните атмосферни промени. Не всеки обаче осъзнава тяхното влияние върху човешкия организъм. Защо говоря за атмосферните влияния? Защото чрез тях се осъществява най-пряката връзка между енергията в човешкия организъм и енергията в Природата. Това, което ни интересува нас в случая е универсалната жизнена енергия. С какво е по-различна…

Прочети още »

ХРАНЕНЕТО – ОСНОВА НА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ

Човешкият мозък е като кибернетична машина. За да се докажат и изучат неговите възможности, трябва да се правят безброй много експерименти. Един от тях е свързан с храненето. То е основата на живота, на биологичния елемент от Съществуването. Все едно за какво става въпрос – за животински или за растителен свят. Храната и за растенията,…

Прочети още »

ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ

Здравейте, приятели! Въпросът за здравната култура на човека има изключително важно значение в човешкия живот. От къде идва неговата значимост? От връзката му със здравословното състояние на човешкия организъм. А какво е човешкият организъм? Казано е: Той е храм Божий! Защо е използвано това определение? Защото човешкият организъм съхранява Духът и Душата, без които човекът…

Прочети още »

ВАШЕТО ОБЩУВАНЕ С НАС

Здравейте, приятели! Ние Учителите, Които работим за изпълнение на Всемирната научно-образователна Програма, предлагаме на всеки, който има желание да работи за своето духовно развитие, нов подход в усвояване на необходимите му знания. Той е различен от досегашната практика, защото създава условия за пряка връзка с Висшите Учители и за вашето лично участие в конкретната дейност…

Прочети още »

ЖИВОТЪТ КАТО ТВОРЧЕСКИ ПРОЦЕС

Здравейте, Приятели! Вече имахме възможност в предишни наши публикации да обсъждаме Живота като следствие от Идеята за Съзидателност. Освен като Идея, Животът би трябвало да бъде разглеждан и осъзнаван, и като творчески процес. Идеята за Съзидателност, на която той е проява, в същността си е Програма за създаване и развитие на Сътворението. Творческият аспект на…

Прочети още »

СИЛАТА НА ЧОВЕШКАТА ДУША

Здравейте, приятели! Причината за тази лекция е все по-засиления интерес на определени личности от научните среди към създаване на изкуствен интелект, а също така и опитите за клониране на хора. Човешкият организъм се създава и развива в условията на физическия свят. Неговата биопрограма не бива да се смесва с програмата за духовно развитие. Въпреки това…

Прочети още »

ПРАКТИКА НА СЕБЕПОЗНАНИЕТО

Здравейте, приятели! Твърде важна задача за всеки човек е потребността, да открие себе си в очите на хората, с които общува. Това е сложна и твърде претенциозна задача, но въпреки това би трябвало да я познавате. И тъй като тя стои дълбоко в съзнанието ви непокътната, Аз ще се постарая да ви я разкрия. Това,…

Прочети още »