В духовния свят Светлината се проявява чрез Мисълта. Всяка добродетелна мисъл има различна Светлина, която също има свои нюанси в зависимост от съдържанието и характера на Идеята, която носи. И представете си, колко красив е Животът на едно добродетелно общество! Неговата Аура е изпълнена с безбройните Светлини на малките добрини, сторени от добродетелния човешки ум. Те допълват пъстроцветната, Дъга на Божествената Идея за Добродетелност и Добротворство, вложена в основата на Сътворението. Колко красота може да сътвори един човешки ум, посветен на тази Идея!!!

Боян Магът

Кой е Боян Магът? Отговорът на този въпрос се крие някъде в далечното минало. Твърде спорен е въпроса за неговото ученичество и неговият произход. Важното е, обаче да се знае, че най-безспорното доказателство, че е съществувала такава историческа личност е неговото дело. Не е важно от къде идва и къде е бил, важното е какво е оставил. А той е оставил несъкрушима по своята логичност и правдоподобност теория за християнството. Християнството като учение и нравствена сила. Ето и опорните точки върху които е създадена тази теория.

1. Личността Христос е  син Божи, защото носи ореола и славата на своя Божествен произход. Ореол Му е светлината на неговата мисъл, защото излъчва Любов. Слава са му неговите действия, защото показват как се проявява Любовта.

Боян Магът

Боян Магът

2. Силата на Християнското учение идва от неговата нравствена основа и ярък социален аспект. Нравствеността в Христовото учение осъществява връзката с Бога. Чрез нравствеността в това учение се постига извисяване на Духа до нивото на ангелското богослужение. Социалния аспект се изразява в ярка защита на “бедните и отрудени”, които Христос приканва да отидат при него. За него всички хора са равни и той  всеотдайно помага и на най беззащитния бедняк.

3.Третата опорна точка, която поставя Боян Магът в основата на Христовото Учение, се нарича “мир” – мир във всичките аспекти на това понятие: мир в душите, като вътрешното равновесие и хармония между ума и чувствата, между душата и тялото; мир като благоразумно съвместно съжителство на народите, без разлика между етноси и народности; мир като светла връзка между  Небето и Земята, между водата, въздуха и стихиите от Космоса.

Няма друга личност от онова време, която така далновидно да е прозряла ролята на Християнството като духовно-нравствено учение, което може да промени света. Според него Христос има колкото теоретична, толкова и практически осъществена роля на духовен учител.

Боян Магът е ранният теоретик на Християнството и първият практик, дръзнал да покаже неговата сила в действие. Той създава малки духовни общности, които разсъждават върху текстовете от евангелията и изваждат от там  най-същественото, което може да послужи в живота на хората. Със своята начетеност, за онова време, той създава наука за нов социален ред. Въз основа на възприетото християнско учение, той говори и пише за социална справедливост и така създава бунтарско отношение към тогавашния феодален строй. Затова и досега, когато се говори за богомилството се изтъква най-вече недоволството на народните маси от експлоататорското отношение към тях.

Боян Магът е служител от Христовата школа, въплътил се на земята, за да създаде богомилството, като ответ на несправедливостта, дала облик на тогавашното общество. Чрез Христовото учение светът може да бъде изправен, е основното внушение, което прави Боян Магът, създавайки своята наука за социална справедливост. Това, което той е търсил, е чистотата на човешката мисъл, освободена от порочното чинноподчинение. Хората според него е трябвало да се чувстват близки помежду си, де се обичат,  да си помагат като живеят в мир, и да носят в съзнанието си светлия пример за жертвоготовност и любов, който Христос е оставил.