В духовния свят Светлината се проявява чрез Мисълта. Всяка добродетелна мисъл има различна Светлина, която също има свои нюанси в зависимост от съдържанието и характера на Идеята, която носи. И представете си, колко красив е Животът на едно добродетелно общество! Неговата Аура е изпълнена с безбройните Светлини на малките добрини, сторени от добродетелния човешки ум. Те допълват пъстроцветната, Дъга на Божествената Идея за Добродетелност и Добротворство, вложена в основата на Сътворението. Колко красота може да сътвори един човешки ум, посветен на тази Идея!!!

Беинса Дуно (Петър Дънов)

Често ме питат какво е учението, което проповядвам. Аз отговарям: То е учение на Живата природа, която включва в себе си всички живи сили, с които се занимава науката. То е наука за човека, наука за Разумното в света. То е наука за Бога, за Любовта.

Това, което проповядвам, не е учение за обикновения морал, но за великата любов. Тя може да подобри здравето, да просвети ума, да разшири сърцето, да даде подтик на Духа. Към която и партия да принадлежиш, от който и народ да излизаш, ползвай това учение, то е за всички. То е учение, което носи Мир и спокойствие на сърцето, Светлина на ума, обнова на душата, Сила на духа.

Важно е българският народ да се просвети духовно и да заеме достойно своето място между другите народи.

Беинса Дуно (Петър Дънов)

Беинса Дуно (Петър Дънов)