В духовния свят Светлината се проявява чрез Мисълта. Всяка добродетелна мисъл има различна Светлина, която също има свои нюанси в зависимост от съдържанието и характера на Идеята, която носи. И представете си, колко красив е Животът на едно добродетелно общество! Неговата Аура е изпълнена с безбройните Светлини на малките добрини, сторени от добродетелния човешки ум. Те допълват пъстроцветната, Дъга на Божествената Идея за Добродетелност и Добротворство, вложена в основата на Сътворението. Колко красота може да сътвори един човешки ум, посветен на тази Идея!!!

св. Йоан Богослов

Йоан Богослов е велик Дух  – частица от Съзнанието на Христос. Той е не само негов ученик и последовател, но и  светла следа след Него. Това, което Той е оставил като текстове надминава по своята интелигентност и философско обобщение всичко, което е записано от останалите евангелисти. Той е Учител на всички, които искат да постигнат повече знание не само за Христос, но и за Сътворението. В неговите думи  са вложени любов и мъдрост, които имат божествена същност, но и земна осанка. В думите, които той използва е въплътена неговата съпричастност към страданията на Учителя Христос и майката Богородица. Йоан е светла личност и защото носи през целия си живот Христовото учение като идеал и като пример, като личен пример. Неговата вяра в Доброто и силата, с която я отстоява го превръщат в морална опора за всеки тръгнал по пътя на духовното развитие. Значението и истинската стойност на Неговото „Откровение” тепърва ще бъдат оценявани. Тяхната значимост се съизмерва със значимостта на фундаментална  истина за пътя на човешката еволюция. То е предупреждение и в същото време картина за всичко, което се извършва и има да се извършва през последните години. Всеки, който чете евангелията на Йоан, трябва да знае, че  се докосва до Божествената сила на словото.

св. Йоан Богослов

св. Йоан Богослов