В духовния свят Светлината се проявява чрез Мисълта. Всяка добродетелна мисъл има различна Светлина, която също има свои нюанси в зависимост от съдържанието и характера на Идеята, която носи. И представете си, колко красив е Животът на едно добродетелно общество! Неговата Аура е изпълнена с безбройните Светлини на малките добрини, сторени от добродетелния човешки ум. Те допълват пъстроцветната, Дъга на Божествената Идея за Добродетелност и Добротворство, вложена в основата на Сътворението. Колко красота може да сътвори един човешки ум, посветен на тази Идея!!!

Духът Христов

Ние под думата „Христос” разбираме Онзи Велик Божествен Дух, Който е слязъл отгоре, за да покаже разумния живот на човечеството. Този дух сега не е скрит. С тази сила и материя, която съдържа в Себе Си, Той е проникнал и обгърнал всички клетки на човешкия организъм. Той действуа вътре в нас и приготовлява  пътя ни.

Важно е, че Бог е Любов и Любовта ражда живота. Христос носеше в света този разумен живот, който даде един тласък, една нова култура. Тази нова култура носи сплотяване между хората, тя внася вяра на човека в себе си, вяра в Божественото, както и вяра на другите.

Всяка възвишена и благородна мисъл, която прониква в твоя ум, всяко благородно и възвишено чувство, което прониква в твоето сърце и всяко възвишено и благородно желание, което прониква в твоята душа, това е Христос, Който прониква. Той е един възвишен, колективен Дух, един колективен Импулс.