В духовния свят Светлината се проявява чрез Мисълта. Всяка добродетелна мисъл има различна Светлина, която също има свои нюанси в зависимост от съдържанието и характера на Идеята, която носи. И представете си, колко красив е Животът на едно добродетелно общество! Неговата Аура е изпълнена с безбройните Светлини на малките добрини, сторени от добродетелния човешки ум. Те допълват пъстроцветната, Дъга на Божествената Идея за Добродетелност и Добротворство, вложена в основата на Сътворението. Колко красота може да сътвори един човешки ум, посветен на тази Идея!!!

Е-книги

Kнигите са публикувани в epub формат. При създаването на електронните книги е ползван софтуер Calibre v 2.76, изтеглете версия за Windows от https://bg.vessoft.com/software/windows/download/calibre

ФИЗИОЛОГИЯ НА ДУХОВНАТА КУЛТУРА epub, 174 kb
СИЛАТА НА ДУХА epub, 310 kb
ПОВЕЛЯТА НА ВРЕМЕТО epub, 323 kb
ВЪВ ВРЕМЕТО НА ПРЕХОДА epub, 363 kb
ПРОРОЧЕСТВО ИЛИ РЕАЛНОСТ epub, 252 kb
ДВАНАДЕСЕТ БЕЗ ПЕТ epub, 84 kb
НОВОТО СВЕТОУСЕЩАНЕ epub, 272 kb
ПОСЛАНИЕТО НА ДОБРОДЕТЕЛИТЕ epub, 164 kb
ПЪТЯТ НА ЧОВЕКА epub, 166 kb
ЕЗОТЕРИЧНИ ЗАПИСКИ epub, 225 kb
БИБЛЕЙСКИТЕ ДОБРОДЕТЕЛИ epub, 764 kb