В духовния свят Светлината се проявява чрез Мисълта. Всяка добродетелна мисъл има различна Светлина, която също има свои нюанси в зависимост от съдържанието и характера на Идеята, която носи. И представете си, колко красив е Животът на едно добродетелно общество! Неговата Аура е изпълнена с безбройните Светлини на малките добрини, сторени от добродетелния човешки ум. Те допълват пъстроцветната, Дъга на Божествената Идея за Добродетелност и Добротворство, вложена в основата на Сътворението. Колко красота може да сътвори един човешки ум, посветен на тази Идея!!!

ЕЗОТЕРИЧНИ ЗАПИСКИ

ЕЗОТЕРИЧНИ ЗАПИСКИ, pdf

Книгата е добре да се прочете от всички будни българи, готови да служат на Нивата за изграждане условията за идването на Шестата коренна раса. Текстовете могат да се изучават, да се изследват, тъй като те съдържат някои абсолютно нови познания за бъдещото развитие на човека, основни напътствия върху едни от най-важните въпроси в които е зациклило в своето развитие днешното човечество.

Хелиопол