В духовния свят Светлината се проявява чрез Мисълта. Всяка добродетелна мисъл има различна Светлина, която също има свои нюанси в зависимост от съдържанието и характера на Идеята, която носи. И представете си, колко красив е Животът на едно добродетелно общество! Неговата Аура е изпълнена с безбройните Светлини на малките добрини, сторени от добродетелния човешки ум. Те допълват пъстроцветната, Дъга на Божествената Идея за Добродетелност и Добротворство, вложена в основата на Сътворението. Колко красота може да сътвори един човешки ум, посветен на тази Идея!!!

ПЪТЯТ НА ЧОВЕКА

ВСЕМИРНА НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА

ПЪТЯТ НА ЧОВЕКА,pdf

Всеки човек трябва да се подчинява на основните нравствени принципи, ако иска високо развитият духовен свят да му отвори вратите на познанието. Етиката е една необходимост в наши дни, и от нас зависи до каква степен ще я поставим като направляващ фактор еволюционното развитие на днешното човечество. Днешната криза може да се преодолее по най-безболезнен начин с изясняване на отношенията в полето на религиозните- етнически отношения и етиката. Религиите следва да се преразгледат и уточнят възлови моменти от основополагащите се Източници на Мъдрост за тях. Коранът, Тора, Талмуд, Веди и пр. А къде е т.нар Библия! А кой пък я превежда в последните столетия тази божествена книга и кой събра в едно писанията от Пророците, Тора и Новия завет, оставен от Христос! Нима е лесно за едно подрастващо дете, да достигне до Христовите напътствия от днешната Библия!

Та то ако започне да изчита първите книги от Пророците, може ида си остане на някоя от тях, без въобще да достигне до есенцията в днешния ни живот, че само Пътят в Христос е истинският път. А нима днешния ислямски фундаментализъм не извира от отделни зле тълкувани откъси на самия Коран! И ако този Коран е настолна книга на мъдри люде, то тези люде е крайно време да се замислят за своята отговорност от пребиваването си тука на земята. А нима не стои на десетки бюра на видни бизнесмени прословутия Талмуд, и защо той все остава скрит и в сянка? А нима Второзаконие може да съществува в сегашния му вид за съвременното искрено младо поколение!
Колко пъти се повтаря в споменатото неслучайно Второзаконие, глагола „убий“, или „разруши“?
Време е тези въпроси да получат своя отговор и затова и днешният опит да разбием камбаната около новата Етика се оказва навременен, ако ли не и малко позакъснял.

Предлагаме на вниманието на будния читател една неслучайна книга, явяваща се втора част на вече познатите ЕЗОТЕРИЧНИ ЗАПИСКИ от Радея, книгата „Пътят на човека„ или Етиката в човешките взаимоотношения. За да искаме да имаме успех в живота, то е ясно, че не трябва да се нарушават
етическите правила в Живота. Трябва да има спазване на установените от човечеството морални норми и правила. Кой да го каже това на препускащите към бързо и лесно забогатяване хитреци андрешковци! Кой да им каже, че има огромна полза от спазване на чудото наречено „морал“, тъй като те са чували обикновено „не ми чети морал, а ми дай пари“! Ето поради тези прости примери от живота е наложително спешно да се създаде учебна дисциплина в днешното училище, носеща името „Етика и човешки взаимоотношения“.

От издателя

ВЪВЕДЕНИЕ

В тази книга, Ние, Учителите от Школата на Христос, продължаваме диктовките в изпълнение на Всемирната научно-образователна програма. Както в „Езотерични записки“ така и тук, текстовете са записани от нашият сътрудник Радея. Авторите са същите: Елохим Хахарец, Йоан Богослов (Йоан Зеведеев) и Беинса Дуно.

В новите текстове Ние разглеждаме етиката, като наука за културата на общуване. В тези диктовки говорим за морала от нова позиция, и учим на отговорността да се живее. С надеждата, че ще предизвикаме преосмисляне на вашето отношение към света, Ние посочваме христовото учение като нравствен идеал, който може да промени живота на планетата. Всеки, който има желание да работи за своята духовна култура, може да намери в тези текстове необходимия му съвет и морална подкрепа.

ЗА ЕТИКАТА

Като изразяват своята добра воля, Учителите от Школата на Христос ни съветват да се отнесем с необходимото внимание към ЕТИКАТА – етиката като наука за нравствеността. Бъдещето на планетата Земя изисква добронамереност, която практически да се изразява в създаването на
изяснена, конкретна програма за развитие на етиката като наука. Тя трябва да има за своя опорна точка науката психология и да бъде стъпила здраво върху основата на философията. Това означава фундаментално разработена и философски осмислена програма за образователна работа, която да изгражда благородни човешки взаимоотношения и така да създава нова духовна култура. Една
такава програма изисква да се създаде схема за взаимно допълване на знанията, които е придобило досега човечеството в областта на психологията и философията, за да се усъвършенства етиката.Не трябва да се мисли, че психологията и философията ще бъдат обезличени. Така както математиката присъства във физиката или химията в медицината, така ще трябва, когато се говори за етика, да се взема предвид участието и на тези две науки. Така ще може в училище да се изучава
истински полезна наука, която в различните възрасти ще има и различно участие в учебните програми. По този начин образователните училища ще бъдат в услуга на новото общество.
Етиката сега не се изучава правилно не само в България. Нейното съдържание има повече отвлечен характер. Необходимо е да се даде конкретна насока и тя да бъде достатъчно обективна, за да се възприема без резерви. Етиката трябва да развие по-задълбочено знанието за психичните процеси, внимателно да разгледа емоционалния свят на мисълта, да подскаже практически осъществими
възможности за интеграция на чувствата с ума. Цяла наука е създаването на етически основи на човешките взаимоотношения. Съвременните млади хора получават твърде късно повърхностни познания за психичния фактор в изграждането на личността, в опознаването на конкретната среда за живот и създаването на приемливи форми за общуване както с хората, така и с природата. Разминават се и възможностите за разумна съвместна работа и с йерархията на Бялото братство. Така остава неосъществена връзката с духовния водач, която е дадена на всеки човек, а
по-късно и общуването с духовен учител. За да се получат добри резултати в тази насока, трябва човек да се приучи още от детска възраст да „чува“ вътрешния си глас и да го слуша, като знае какво означава това, да се даде път за изява на интуитивното познание. В ранна възраст етика-
та трябва да бъде представена като наука за културата на общуване. Умението на човека да общува в семейството и колектива, в обществото, в което се движи, изисква познания, които с натрупване ще създадат потенциала за неговото добронамерено отношение към света. Ето защо Всемирната научно-образователна програма ще се постарае да даде на човечеството обновената наука „Етика“ – етика, обогатена с онези детайли от Космическото природознание, които ще я направят жива етика за хармонично общуване на всички нива от човешкото съществуване. Всичко това има отношение към Принципа на Взаимоотдаването, за който отначало казахме, че е основа за правилното развитие на Космическата програма за еволюцията на живота на тази планета. За да може да се прояви Взаимоотдаването, е необходима само ДОБРОНАМЕРЕНОСТ. Би било по-правилно да се каже „Любов“. Да, но любовта изисква по-високо ниво в развитието на човешкото съзнание. Любовта изисква и жертвоготовност, тя е Сила, която се проявява в определен период от човешкия живот, но не и в своята пълнота. Хората обичат своите близки, влюбват се, но всичко това е все още докосване до любовта. Онази любов, която носи истинската промяна в смисъла и съдържанието на живота, сега идва. Тя е следващият етап от развитието на човешкия род.