В духовния свят Светлината се проявява чрез Мисълта. Всяка добродетелна мисъл има различна Светлина, която също има свои нюанси в зависимост от съдържанието и характера на Идеята, която носи. И представете си, колко красив е Животът на едно добродетелно общество! Неговата Аура е изпълнена с безбройните Светлини на малките добрини, сторени от добродетелния човешки ум. Те допълват пъстроцветната, Дъга на Божествената Идея за Добродетелност и Добротворство, вложена в основата на Сътворението. Колко красота може да сътвори един човешки ум, посветен на тази Идея!!!

ФИЗИОЛОГИЯ НА ДУХОВНАТА КУЛТУРА

ВСЕМИРНА НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА

ФИЗИОЛОГИЯ НА ДУХОВНАТА КУЛТУРА, pdf

Книгата „Физиология на духовната култура” е единадесетата от поредицата „Езотерични записки”. Както и предходните книги тя е свързана с изпълнението на Всемирната научно-образователна програма.

Останалите книги са:

„Езотерични записки”,
„Пътят на човека”,
„Посланието на добродетелите”,
„Новото светоусещане”,
„Дванадесет без пет”,
„Пророчество или реалност”,
„Във времето на прехода”,
„Повелята на времето”,
„Размисли върху завета на цветните лъчи на
светлината”,
„Силата на духа”.

Радка Иванова – Радея, автор
Константин Златев, редактор

Издателство „Хрикер”, 2015
ISBN 978-954-349-041-7

e-mail: radeiasvetlina@abv.bg
www.dobrodeteli.com

Всеки човек трябва да възприеме със съзнанието си основните нравствени принципи, ако иска високо развитият духовен свят да му отвори вратите на познанието.

Сърдечна благодарност и признателност на приятелите, които осигуриха средствата за издаването и на тази книга!

Бъдете благословени за любовта и всеотдайността, във вашата духовна работа!

Радея

ЗАЩО ФИЗИОЛОГИЯ?

Защо „Физиология на духовната култура”, а не например „Духовната култура – фактор за еволюцията на Живота”? Защото чрез своята функционалност духовната култура се превръща във фактор за еволюцията на Живота.

Физиологията е наука за функциите на жив организъм, за процесите, които стават в него и неговите части. Чрез нея можем да проследим жизнените явления и законите, по които те се управляват. Духовната култура, представена и разгледана чрез знанието, получено от Всемирната научно-образователна програма, действа и се проявява като жив организъм. Нейната структура и функционалност съдействат на човешкия ум да възприема Света като необходимата среда за собственото си развитие и да опознава Живота като средство за укрепване и проява на човешката духовна същност. Духовната култура влияе пряко върху човешкото съзнание, ръководи неговата дейност и му помага да създава и гради благороден Живот.

Всемирната научно-образователна програма e систематизирано знание, взето от Божествената наука и адаптирано за човешкия ум, чрез което Висшите учители от Йерархията на Всемирното Бяло Братство работят с нас, земните хора. Създадена е Система за последователна духовна работа с населението на Земята. За да бъде осъществен този Замисъл, като съработници за неговото изпълнение са включени определи хора от всички краища на света. Висшите Учители работят с Божествената наука, за да ни запознаят с основните Правила и Закони на Сътворението.

Те представят духовната култура като най-подходящата за човешкия ум възможност, чрез която той да участва в жизнено важните процеси, за съществуването и развитието на Живота. Част от Божествената наука, която систематично и достъпно за хората разглежда духовната култура, е записана в поредицата „Езотерични записки”, събрана в десет книги, плюс допълнителна информация, публикувана само в сайта dobrodeteli.com.

Съдържанието на настоящата книга представя интегралния принцип за практическо осмисляне и съзнателна работа с духовната култура. Като запознава в началото с анатомията и физиологията на духовната култура, текстът дава възможност на читателя да навлезе в същността на духовното познание, което служи като отправна точка за по-нататъшно цялостно опознаване на духовната култура като двигател за еволюцията на Живота.

„Физиология на духовната култура” е синтез от цялостно представеното чрез Всемирната научно-образователна програма знание през последните 12 години. Особено полезни ми бяха лекциите от втората половина на 2013 и цялата 2014 г.

Благодаря на Висшите Учители за доверието и чудесната възможност, която ми беше дадена, да работя с това Знание. Пожелавам на всеки, докоснал се до тази книга, да почувства голямата любов и загриженост, с които Божествения свят работи за нашето духовно ограмотяване.

Радея