В духовния свят Светлината се проявява чрез Мисълта. Всяка добродетелна мисъл има различна Светлина, която също има свои нюанси в зависимост от съдържанието и характера на Идеята, която носи. И представете си, колко красив е Животът на едно добродетелно общество! Неговата Аура е изпълнена с безбройните Светлини на малките добрини, сторени от добродетелния човешки ум. Те допълват пъстроцветната, Дъга на Божествената Идея за Добродетелност и Добротворство, вложена в основата на Сътворението. Колко красота може да сътвори един човешки ум, посветен на тази Идея!!!

Петър Димков

Петър Димков е живо доказателство за възможностите, които може да достигне една човешка душа  чрез служене на Бога. Като обгрижваше хората и като им раздаваше с пълни шепи своята любов, той служеше на Бога. С всяко свое начинание, с всяка своя постъпка показваше как трябва да живее и работи един християнин. Така той  провеждаше практическите уроци по човеколюбие, които Бялото братство изпраща за хората в изпълнение на Божията воля.

Защо записахме неговото име сред  имената на духовните учители? Защото той учеше хората как да живеят със светли души. Той ги учеше как да  обичат себе си, природата и така да търсят единението с Бога. Напътстваше ги да се грижат както за тялото, така и за духа си. Като им показваше как трябва да се обичат, той ги подтикваше към братство и добротворчество в името на святата Божествена заръка за любов към ближния.

 Петър Димков

Петър Димков