В духовния свят Светлината се проявява чрез Мисълта. Всяка добродетелна мисъл има различна Светлина, която също има свои нюанси в зависимост от съдържанието и характера на Идеята, която носи. И представете си, колко красив е Животът на едно добродетелно общество! Неговата Аура е изпълнена с безбройните Светлини на малките добрини, сторени от добродетелния човешки ум. Те допълват пъстроцветната, Дъга на Божествената Идея за Добродетелност и Добротворство, вложена в основата на Сътворението. Колко красота може да сътвори един човешки ум, посветен на тази Идея!!!

Василий Врач

Василий Врач е носител на новото отношение на човешката личност към своя организъм. Твърдял е, че всяко човешко тяло е уникален съд  за душата. Той си е представял човешката душа като дух, който обитава тялото според Божията воля, и може да го напуска, и да се връща в него според своите потребности. Изисквал е от хората да имат винаги “отворени очи за Природата”. Според него тя е източник на информация,  от когото хората могат да се научат как да живеят. Лекувал е с билки, камъни и е бил голям познавач на минералната вода. Наричал я “жива вода” заради лечебните й свойства и е имал непогрешим усет за нейното предназначение.

Василий Врач е бил ревностен привърженик на богомилското движение. Той е търсел справедливостта и е страдал от ограниченото разбиране на хората за свободата на духа. Според него този, който не смее да изкаже личното си отношение към дадена несправедливост е роб на невежеството. Той е твърдял, че само невежеството може да унижи човешкия дух до положението на  безлично съществуване. Невежите хора се страхуват от Бога и затова не умеят да разговарят с него. Поради невежеството си те не могат да разпознават Неговия почерк сред Природата. Василий Врач е проповядвал сближение с Бога, за да бъде човекът благороден и изпълнен със светлината на Божественото знание.

 Василий Врач

Василий Врач