В духовния свят Светлината се проявява чрез Мисълта. Всяка добродетелна мисъл има различна Светлина, която също има свои нюанси в зависимост от съдържанието и характера на Идеята, която носи. И представете си, колко красив е Животът на едно добродетелно общество! Неговата Аура е изпълнена с безбройните Светлини на малките добрини, сторени от добродетелния човешки ум. Те допълват пъстроцветната, Дъга на Божествената Идея за Добродетелност и Добротворство, вложена в основата на Сътворението. Колко красота може да сътвори един човешки ум, посветен на тази Идея!!!

св. Киприян

Киприян Цамблак носи ореола на християнски просветител и духовник. Той е имал съзнанието, че като работи в руската църква, работи за цялото славянство. Киприян е бил убеден в силата на Христовото слово. Вярвал е, че напредъкът на човешкият род може да бъде осъществен чрез благородното знание, което носи Христовото учение. Киприян е бил добре образован за своето време човек, но силата на неговата мисъл и действия идва от вярата му в Бога. Той е бил толкова предан свещенослужител, че е прекарвал дни в молитвено съзерцание и е постигал единение на своята духовна сила с тази на светлата Божествена мисъл. Проникновението, до което той е стигал му е помагало да извършва всичко в своя живот с чувството за святост и преклонение пред мисълта за вложената Божествена любов във всичко, което ни заобикаля. Затова той е бил дарен от Бога с умението да  общува с природните сили. Той е можел да насочва движението на въздушните маси за големи области от небесното пространство, можел  е да предотвратява или ако е необходимо да предизвиква природните стихии. Молитвите, които той е оставил, имат чудодейна сила и помагат на всяка чиста душа.

св. Киприян

св. Киприян