В духовния свят Светлината се проявява чрез Мисълта. Всяка добродетелна мисъл има различна Светлина, която също има свои нюанси в зависимост от съдържанието и характера на Идеята, която носи. И представете си, колко красив е Животът на едно добродетелно общество! Неговата Аура е изпълнена с безбройните Светлини на малките добрини, сторени от добродетелния човешки ум. Те допълват пъстроцветната, Дъга на Божествената Идея за Добродетелност и Добротворство, вложена в основата на Сътворението. Колко красота може да сътвори един човешки ум, посветен на тази Идея!!!

Паисий

Всеизвестно е, че авторът на История славянобългарска се казва Паисий Хилендарски.  Но това е само част от  информацията за личността на един голям родолюбец. Всъщност Паисий е бил истински, вярващ християнин, човек отдаден на служенето на Бога и като такъв е искал да събуди съзнанието на българите, за да бъде волята Божия. За да бъде волята Божия, в случая означава, че монахът Паисий е  изпълнил заръката на  Твореца да възкреси силата на българското самосъзнание. Когато Бог е създал различните етноси, Той е имал предвид голямата  пъстрота и богатство на видовете, като реализация на неговата Идея за пълнокръвен живот на планетата. Затова и всеки етнос със специфичността и особеностите на своята култура представлява част от Общото, което трябва да създаде съвършения модел на човешката култура.

Паисий е имал не само знанията, но и волята да ги разпространи, за да послужат те на българския род. Когато се ражда и работи такава личност, която носи  в сърцето си вярата, а в ума мисълта за Бога, винаги остава светла следа. Святостта на Паисиевото дело, можем да открием в силата на неговата преданост към Бога и към родината.

Паисий

Паисий