В духовния свят Светлината се проявява чрез Мисълта. Всяка добродетелна мисъл има различна Светлина, която също има свои нюанси в зависимост от съдържанието и характера на Идеята, която носи. И представете си, колко красив е Животът на едно добродетелно общество! Неговата Аура е изпълнена с безбройните Светлини на малките добрини, сторени от добродетелния човешки ум. Те допълват пъстроцветната, Дъга на Божествената Идея за Добродетелност и Добротворство, вложена в основата на Сътворението. Колко красота може да сътвори един човешки ум, посветен на тази Идея!!!

Патриарх Евтимий

Патриарх Евтимий е единственият български патриарх, който с жертвоготовност е служил на своя народ. Той е вярвал, че не може да обичаш Бога, а да не обичаш хората, да не обичаш човека като Божие творение. В любовта си към хората, той е проявявал висши духовни ценности, които е искал да притежава всеки християнин. Просветител и духовник, Патриарх Евтимий е създавал условия за обучение на желаещите млади хора и по негово време Търново е бил истински просветителски център. Макар и в заточение, той не е изгубил вярата си в Бога. Чудодейното му спасение от явна смърт е живо доказателство за неговата святост.

Патриарх Евтимий

Патриарх Евтимий