Себе си бъди

Не спирай чувството, не спирай,
остави душата да говори,
когато от сърцето чувството извира
душата със ума не спори.

Когато светло чувството извира,
Божествен извор блика в нас,
душата той пречиства и не спира
да бъде сила, зов и власт.

Силата му е живота,
зовът е зов на Любовта,
властта е власт на свободата
що възвисява човешката душа.