Мечта

Трепетна

премина по лунната пътека

запленена

от нейното сияние.

Разтвори се

душата й ефирно-лека ,

докоснала

лелеяно желание.

Разпиля се

светла нежност –

целунаха се звездните лъчи,

а небето в своята безбрежност

занемяло от любов мълчи.