Утринно

Облак бял и бухнал
като мечтата на дете,
танцуваше безгрижно
по ширналото се небе.

Птица долетя от нейде
и във танца заигра,
гмурна се във синевата,
после с вятъра запя.

Утринно усмихна се полето
окъпано от свежест и роса,
дишаше в едно с небето,
блеснало от капчици – слънца.