ОЗАРЕНИЕ

На Еми!

Искам да напиша
светъл стих за теб и мен,
в него любовта да диша,
да озарява новия ни ден.

Живот в живота да се ражда,
да блика като изворна вода,
с много обич да съгражда
благотворни чудеса.

И светът да бъде за човека
щастлива негова съдба,
бавничко макар, полека,
да осъзнава Божията доброта.