ДОБРАТА ДУМА

Днес подадох
на старец бастун –
неволно го беше изпуснал,
а той ми каза:”Благодаря”.
Срещнах погледа му –
беше толкова тъжен,
но излъчваше доброта.
Благословение е
да се докоснеш до чиста душа.
Като благословение приех
неговото „Благодаря”
и го заключих в съкровищницата
на моето неръкотворно богатство.
Броя тези думи
като златни монети
и ги прибирам
в най-съкровения кът
на съзнанието си.
Когато ми е много трудно
ги изваждам от там –
оглеждам ги
една по една,
галя ги
както скъперник гали жълтици
и вдъхвам дълбоко
чувството,
което ги е довело при мен.
То идва от далече –
от дълбините
на човешката душа
и винаги говори
за благородната
сила
на благодарността.
Човече,
за добрата дума
„Благодаря!”