Предчувствие

Продават сърца – на килограм,
разфасовани, опаковани,
подредени в хладилни витрини –
от човешка ръка сложени там.
Продават сърца – сърцата на птици,
на четириноги –
панирани, овкусени,
включени в ресторантско меню
като деликатесна храна…
за човека.
Мисля си: сърце като сърце,
като моето и твоето –
със същия вид
и анатомичен строеж –
сърце, живяло
със своята мъничка радост,
туптяло със пулса
дарен му от Бог.
Гледам го – стока
от хладилна витрина
и потръпвам от страшно предчувствие.
Заменят сърца – сърцата на хора .
С вещина ги преместват
от човек на човек –
туптящи и силни,
с Божествен огън и Дух.
Човешкият ум
създава
нова наука
и чрез нея
бърза към
святата тайна
Живот.
Умът, който вече
разпродава Луната,
умът, който
събира в едно
политика, власт и пари;
умът,
който за късче злато
преобръща Земята –
Господи,
този ум
с изкривено
от алчност лице,
ще превърне ли
в стока
безпомощното човешко
сърце?