ОСНОВОПОЛАГАЩИ ЗДРАВОСЛОВНИ ПРИНЦИПИ

1. Никога не приемай себе си като неудачник!

Следствия от нарушаването на този принцип.

Затормозена психика.

Неуравновесени мисли.

Несигурност във всяко от предприетите действия.

Всичко това създава хаотичност в работата на хормоните на хипофизата. Те по-трудно намират своя партньор, с който трябва да уравновесят дейността на щитовидната жлеза. Така се внушава  безсилие на организма. Човек усеща напрежение, което се изразява предимно като припряност и неподреденост в мислите и действията. Такъв човек рядко довършва успешно започното.

2. Обичай своя организъм!

Следствие от нарушаването на този принцип.

Влошено здравословно състояние.

Човек, който не обича своя организъм пренебрегва всичко, което може да му донесе здраве: хранене, движения, чисти мисли и чувства. Отсъствието дори на една от всичките тези потребности създава условия за хормонален дисбаланс: храненето, заради недостатъчните витамини и минерали; движението, заради нарушената енергийна активност; чистите мисли и чувства, заради смущения във функционалността на жлезите с вътрешна секреция.

Най-често срещани нездравословни  влияния на мислите:

Мисълта че не си обичан, влияе върху дейността на всички жлези като ограничава производството на необходимото количество хормони. Мисълта, че не е обичан, подтиква човека да се изживява като ненужен, като излишен, което го лишава от жизненост и желание за активност. В резултат – целият организъм има намалена функционалност. Следват различни разновидности на неврозите и заболявания предимно на щитовидната жлеза и на хипофизата.

Мисълта, че си грозен, също влияе върху дейността на всички жлези. Мисълта, че си грозен пречи на нормалните жизнени функции на жлезите, защото такъв човек живее с отрицание по отношение на себе си. Който приема себе си като грозен или не се харесва, ограничава достъпа на жизнена енергия до своя организъм. Това се отнася и до конкретни части от тялото: крака, бюст, лице, очи… Ако не харесваш краката си или очите си, те ще заболеят заради негативното отношение към тях.

3. Винаги търси светлите помещения и слънчевите поляни!

Следствия от нарушаването на този принцип.

Намалена функционалност на мозъка.

Отсъствието на слънчевата светлина затруднява мозъчните клетки в тяхната работа по изпращането и приемането на сигнали от хормоните. Така се създават условия за неправилна връзка между различните химични елементи в организма. Съществуват и други неблагоприятни влияния при отсъствието на светлина върху човешкия организъм, но те имат друг характер и изискват по- подробно обяснение.

( За повече информация, прочети темата “Двете части на цялото” от включената в този сайт книга “Езотерични записки”, а още по-добре и темите “Светлинния фактор” и “Светлинната енергия”.)

Човешкият организъм в последните години  търпи сериозни промени по отношение на своя хормонален статус. Това твърдение изисква конкретно разясняване. Първо под хормонален статус всеки човек трябва да разбира общата картина от конкретната работа на жлезите с вътрешна секреция. Още в осми клас, а сега и по-рано, учениците  се запознават с хормоните но съвсем повърхностно. В техните учебници само се споменава, че има жлези, които произвеждат хормони. Същественото, което всеки трябва да знае е свързано с правилната дейност на всяка жлеза, защото без хормоналния баланс няма здрава имунна система. Всички хормони, които произвеждат жлезите, изпълняват конкретни функции, които взаимно се допълват и така се създава бихомичната структура на организма. Сега, след като на медицината  са известни всички механизми, според които се създава хормоналния баланс, е непростимо за човешкото съзнание да пренебрегва най-необходимите условия, чрез които може правилно да функционира цялостния организъм. Затова, Ние Учителите от Всемирната научно-образователна програма, искаме да подскажем на всеки човек как трябва да живее и какво трябва да мисли, за да има добра биохимична основа за своето здраве. Изрично подчертавам, че биохимичната основа на организма е зависима от характера и качеството на  човешката мисловна дейност!!!