ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ САМОПОЗНАНИЕ

Сега, когато светът се раздира от противоречия, най-съществената задача на всеки човек е неговото лично отношение към проблемите, към тези проблеми, които очертават историческата стойност на живота, на всичко, което се случва. Затова е много важна изходната позиция, от която нататък тръгва всяка мисъл и действие. Когато говорим за противоречия, трябва преди всичко да знаем, че става въпрос не само за две различни мнения, но най-вече за две коренно различно изявени позиции: едната на съзидателната сила на живота и другата на разграждащата сила, тази, която използва деструкцията, за да създава новите форми. Затова нея също можем да наречем съграждаща, но със забележката, че това е прозорливостта на Бога. Със своите способности да вижда далече пред нас и да създава, тленно и нетленно, Той допуска използването на сили, които носят в себе си заряда на същинското преобразование. Те са дори по-устойчивите, защото, за да създадат новата форма, трябва да разрушат или в голяма степен да използват старата. Така човек върви от познатото към непознатото.

Защо беше необходимо това уточнение? За да подскажем какво и защо се случва сега. Много хора се страхуват от новите промени от това, което виждат, че се случва в света. Вярно е, че има много убийства, насилие, локални войни и една повсеместна не щадяща никого война за пречистване на духовната среда. Ето това последното най-много засяга вас. Вие, които сте тръгнали да усвоявате едно учение и които искате да се запишете ученици, трябва да сте наясно какво и защо се случва. Ако не можете сами да си отговорите, значи ви е твърде рано да се броите за духовно израстващи.

Аз искам едно да знаете: този, който се страхува от бъдещето и който постоянно мисли за своята кармична обремененост без да си е обяснил защо страда той самият и светът като цяло, трябва много да побърза, за да може да постигне необходимото развитие. Неговото развитие е изостанало, защото той не е искал да чуе гласът на Справедливостта и още повече, защото не е съумял да мисли глобално, което ще рече като мисли за себе си, да мисли и за света.

Да се знае, че има една истинска, вярна пътека, която може да изведе човечеството до широкия път на просветлението, е повече от необходимо. Тази пътека е очертана в съзнанието на всеки човек и му е дадена като светлината на неговия живот. Това е пътеката на самопознанието. Само чрез нея всеки човек може да стигне до истината за своята Божествена същност. Само когато човечеството признае своя Божествен произход и стигне до убеждението, че Божията воля е неговото минало, настояще и бъдеще, ще може да се раздели с проблемите, които спъват неговата еволюция. Това, което се изисква от всеки от вас е да не подценява проблема със самопознанието, а да започне истински отговорно и сериозно да търси знанието за човешкия произход и силите на Сътворението. Когато тази истина стане достояние на всяка човешка личност, тогава човечеството ще получи своя напредък и правото да живее в света без противоречия.