ИЗКУСТВОТО ДА ЖИВЕЕШ

Хората, които искат да бъдат верни на своята идея, независимо каква е тя, трябва винаги да се съобразяват с възможностите на физическия свят. Физическия свят е мястото, където всеки човек трябва да премине през определено обучение. Независимо дали го осъзнавате или не вие, сте на обучение. То се проявява във всеки миг от живота ви като начин на живеене, като форма на развитие на духа. Точно тук е изкуството да живееш – в умението да усвояваш урока живеене. Животът е рамката, в която се побира цялата съвкупност от емоция и разум, а живеенето е тяхната проява. Колкото по задълбочено те бъдат опознати, толкова повече ще се повиши стойността на урока.