На какво се дължат климатичните промени напоследък?

Те засягат по-голямата част от планетата, като се проявяват или като високи температури, или като поройни дъждове. Трябва да се знае, че процесът на промените в климата засяга вече и човешката същност, не само природата. Човешката същност като вид биологичен организъм. Така за съжаление с принуда ще трябва да се извършват промените, които са необходими за човешкия организъм, защото вследствие на променените климатични условия ще настъпят промени и в начина на хранене като  първа необходимост. Ще трябва обаче да се промени и съзнанието и това ще стане, след като човечеството явно усети силата на непоколебимата промяна. Просто ще се разбере, че няма друг път освен този, а той е пътят на промяна в начина на живот. Очевидните доказателства ще накарат хората да приемат истината за Божествената воля.

Това, което се случва сега, е резултат от неусвоената енергия на Божествената Любов. Беше изпратено като предупреждение, но никой не допускаше, че вече му е дошло времето. Сега, когато настъпиха такива сериозни климатични изменения, ще трябва човечеството да се подготви и за следващите промени, които също имат характера на геофизически и астрономически прояви, но ще се отразят в по-голяма степен на човешката нервна тъкан. Това са фини изменения на мозъчните клетки, предимно на тези от Централна нервна система, които се променят в резултат на променения интензитет на слънчевия спектър. Този етап ще продължи дотогава, докогато бъде установена необходимата промяна. Посоката към тази промяна може да бъде извървяна значително по-скоро и по-леко, ако човешкото съзнание стигне до убеждението, че може да живее с енергията и храната, която природата му предлага, без да стимулира производството на изкуствените продукти на своята уж научна мисъл, или пък като подчинява всичката си дейност на комерсиалните интереси. Само пълната хармония с природните енергии ще усмири силата на сегашните климатични промени.