ЗА НЕОТЛОЖНИТЕ ПРОМЕНИ

Знанията, които човешкият ум може и трябва да усвои, идват при всеки човек по различен път, защото различно е нивото на способностите и възможностите за всеки. Затова е добре хората да работят на групи – да се събират редовно и да обменят своите знания и опит и никой да не се счита за по-голям, ако знае нещо повече.
За всеки прогледнал в мрака на своето себелюбие и преодолял илюзията за своето величие, следва дълъг път за себепознание и образование. Образованието, което вие получавате в училище ви дава само най-необходимите знания, които определят в известна степен общата култура. Това, което е необходимо да се постигне в човешкия живот е познанието за духовната структура на Съществуващото. Тя е в основата на всичко, което  се проявява като форма и като действие, а чрез действието се изявява разумното начало на Сътворението.
За да се постигне нивото на образование, което е необходимо за живот на Земята, трябва да се свържете с такъв източник на знания, който е постигнал утвърден авторитет чрез прякото си участие в създаването на духовната култура. Това означава Същество от ранга на Великите посветени, Същество, което е донесло със себе си не само знания, но и любов. Сега в тези времена идва много информация на Земята от различни краища на Вселената. Загрижени са всички, които знаят какво се извършва тук от земните хора и тревогата е голяма, защото сега е най-важното време, когато се определя бъдещето на живота тук. То е важно поради две основни причини: поради изчерпване на енергийните ресурси на Земята и поради изчерпване на възможните форми за работа с човешкото съзнание.
В първия случай трябва да се вземе предвид от всеки човек, че енергийни ресурси на Земята са всички онези източници на енергия, които безразборно се пилеят от хората: това не са само твърдите горива – като въглищата, не само течните –  като петрола, дори не и газта, но най-вече живата растителност!
Енергийните източници на Земята са на изчерпване. В Божия план е предвидено на човечеството да бъдат дадени знания за нови форми на енергийно обезпечаване. Вече са спуснати някои проекти за автомобилостроенето, за да се прекрати използването на петрола като гориво, но за съжаление богатите и твърде алчни хора, които печелят от него, пречат за усвояването на нови енергийни източници, които ще осигурят екологично чист автомобилен транспорт. Така се пречи и за други производства. Афишираната напоследък загриженост от страна на политиците за настъпилите вече промени в климата, не може да реши проблема, защото не се пипа там където трябва. Необходимо е изключително отговорно отношение към всичко, което е свързано с военното производство и изпитанието на новосъздадените оръжия от всякакъв вид. Дори не толкова химическата промишленост замърсява в стремежа си да произвежда химия за бита, колкото тези, които произвеждат различни видове оръжие и още повече, които си позволяват да взривяват бомби с т.нар. „обеднен уран”.  Атмосферата се замърсява допълнително и от големия брой самолети, които би трябвало да използват екологично чисто гориво. Сега те увреждат атмосферата на една твърде уязвима височина.
Трябва общественото съзнание да бъде подготвено за идващите промени. Те се налагат от самия ход на всички процеси, които оформят и създават живота. Промени трябва да настъпят най-вече в образованието на хората. Необходимо е образование, което да учи хората на тази планета, не да унищожават, а да се развиват като личности, които могат да бъдат полезни на Природата със своите светли мисли и разумни действия. Защото голяма е вредата от енергийното замърсяване на пространството чрез лошите мисли. Затова Христос казва, че това, което излиза от човека, то го осквернява най-вече.
Образованието, за което ви говоря, че е необходимо, не е затворено в дебелите томове на различни автори. То е дадено чрез словото на Христос преди 2 000 години и чака човешкото съзнание да се пробуди. Знанието, което носи това слово може да промени културата на човешките взаимоотношения, може да превърне човека в приятел на Природата и всичко създадено в нея.
Не си мислете, че имате много време за отлагане! Не си мислете, че ако не вие, някой друг ще направи това, което трябва! Защото не е ли това, което трябва основното ваше задължение? А то е да се постараете със силата на добрата светла мисъл да промените малко по-малко първо себе си, а чрез себе си и света. Това може да се случи само, ако населите вашето съзнание със светли мисли. Осветете първо вашия храм – храма на вашата душа с добро пожелание за мир и благоденствие. Живейте с мисълта за любов към хората и не я имайте само в ума си като информация. Настанете я  в съзнанието си и така няма да се гневите на другите край вас, а ще ги приемате поне с добро чувство, ако не можете с любов. Ако всеки се ръководи в поведението си от тези пожелания, колко различен би бил светът!!!