УЧИТЕЛЯТ ИИСУС ХРИСТОС

Този, който иска да работи истински за добруването на човечеството, трябва да бъде преди всичко уверен, че действително ГО иска, че действително е готов дори ако се наложи да жертва времето и здравето си за успеха на Начинанието.
Аз, който Съм преди всичко част от Силата , Любовта и Мъдростта на Своя Отец, искам да потвърдя в този ден и час, че Съм истински човешки образ тук на Земята и Сила, която няма равна на Себе си тук на Небето. Когато казвам Небето, не трябва да разбирате синевата, която виждате, а част от Космическото пространство, далечна и невидима за обикновеното човешко същество. Аз бях тук, при теб, преди около 12 години. Ти не прие тогава моите думи за истина. Сега ти казвам: Аз, Иисус Христос съм Съзнание на този етап от своето съществуване, част или по-добре ще ме разбереш, другата форма на съществуване на онази Велика Сила, на Онова Велико Съзнание, което се нарича Бог-Абсолют. Възможността да общувам сега с теб или с когото и да било друг е възможност предопределена в интерес на истината за съществуването на Божията Воля, в интерес на истината за всичко, което е факт в този период, в този отрязък от време.
Това, което искам да кажа чрез теб е следното:
Истинските хора, които трябва да работят за напредъка на човечеството са се ограничили на този етап само като просветители. Необходимо е да се промени тяхното отношение към света. Затова всеки ще бъде посетен и на всеки ще се направи конкретно предложение. Крайно време е да се подхване нова инициатива и тя наистина засяга конкретната работа с добродетелите.
Истински необходимо е движение, което ще сплоти и обедини хората около една идея, и тя се нарича ДОБРОТВОРЧЕСТВО. Трябва да се говори на хората, че тяхната основна задача сега е да бъдат добротворци, т.е. всичко което сега и от сега нататък се създава да бъде подчинено на идеята за добруване на човечеството. Нищо, което вреди на човека и Природата не трябва да получава живот.
Всички хора, които не приемат идеята за добротворчество не бива да  бъдат обругавани или гледани с неприязън. Те също ще получат своето просветление, но ще трябва много да изстрадат, ще им е необходимо много повече време. По – важното е, че Сме  се погрижили да има ядро, което в световен мащаб да работи за  тази идея – движение за ДОБРОТВОРЧЕСТВО.
Всичко, което се случва през последните година – две и през последните месеци, най-вече, не трябва да ви учудва. То е резултат от необходимата промяна, която трябва да настъпи на Земята. За тази промяна има много информация, друг е въпроса, че хората не се интересуват от нея. За този, който се интересува казвам следното: човешкият живот не е това, което трябва да бъде. Човешкият живот трябва да се промени. Това може да стане само, ако хората приемат предложението за промяна. НЕ МОЖЕ да се постигне промяна в човешкото съзнание без хората да са го поискали. Защото Ние можем да внесем в съзнанието ви друга форма на живот, но това ще бъде промяната, която Ние Сме извършили, а не промяната, която хората  трябва да извършат. Това трябва да се разбира, когато се говори, че ако има Бог, той ще направи това или онова. Да! Бог може да направи много неща, но това ще бъде работата на Бога. Важното е да се види каква е работата на хората, какво те като Божие творение могат да направят в резултат на своето съзнание, в резултат на своя разум.
Искам с последното изречение да приканя всички хора да погледнат на себе си като на нещо свято – така както се гледа Божие творение. Оставете безполезните спорове, кой е Мохамед, кой Христос, Буда и т.н. Всичко е една идея, всичко има за цел да доведе човека до дверите на Божията Правда, и там, застанали пред Него, да осъзнаят Неговата и своята сила. Бъдете разумни, а това означава поискайте да приемете истината за своето творение, което ще рече,  за своето минало, настояще и бъдеще.