УЧИТЕЛЯ  БЕИНСА ДУНО

Често съм казвал, че когато един човек търси причини за недоразумения, винаги ще ги намери. Тези думи припомням сега, по повод предстоящите усложнения на международните отношения.  Това, което сега се случва са само вълнения по повърхността. Много по-тревожен е факта, че се задълбочават кризите: финансова, икономическа, екологична. Последната, тепърва ще създава затруднения на човечеството.  Всичко, което се случва не е някаква приумица или просто резултат от нечие намерение  да създава проблеми. Това, което се случва е отработвано години, като резултат от нехайство, невежество и най-вече алчност. А всичкото взето заедно създава АДА на Земята.
Хората от обикновени потребители на земните богатства се превърнаха в експлоататори, а най лошото е, че не искат да си дадат сметка до къде са стигнали в изземването на природните ресурси. Сега, когато възникна проблема между Украйна и Русия се видя изключителната зависимост на цялата световна икономика от газ.(Не говоря само за руски газ, а изобщо за газта като енергиен източник) И всичко това се случва поради нехайството на човечеството по отношение на усвояването на нови енергийни източници. И в други теми е съобщавано, ще го кажа и сега: съществуват чудесни възможности за екологично чисто производство. Висшите учители могат да предложат нови знания, стига да има кой да ги чуе. Тревожното е, че за сега побеждават тия, чието производство е набрало инерция и богатството на тези хора ги прави „силните на деня”. Затова поради ниския морал и неотработената нравствена основа човечеството ще пострада повече от това, което сега се явява като трудности. Задълбочаването на кризите ще продължи, напрежението между народите ще нарасне, ще се развият нови „локални” военни конфликти и много хора ще пострадат. Всичко това ще бъде резултат от глупостта човешка. Но то не е всичко. Като живо същество Земята страда, а също толкова живия Космос вече реагира  като вид самозащита срещу новите замърсители, които идват от Земята. И като резултат ще дойдат киселинни дъждове, поройни дъждове, резки минусови и плюсови температури, земетръси. Планетата Земя ще бъде трудно обитаемо място за нормален човешки живот, ако го разбираме като сговорчивост  между хората и добро отношение към Природата. Но както се казва: станалото станало! Какво може да се направи от тук нататък, за да се смекчат ударите от тежките последствия и да се запази животът на Земята?
Първото нещо е хората да спрат да злобеят един срещу друг! Да престанат да се крадат, да се лъжат и да се убиват! Никой не е занесъл богатството и парите си на „оня” свят. Човекът гол идва на този свят и гол си отива! Но това, последното, е валидно за чисто материалната страна на живота. Човекът трябва да си тръгва от тук духовно богат. Той трябва да натрупа знания, но това може да се случи само, ако човешкият ум разбере изключителната потребност от облагородяване на човешките взаимоотношения. Без облагородяване на отношенията между хората нищо няма да се получи! Затова призивът към човечеството е: Опознайте добродетелите! Опознайте знанията, които те ви дават, за да спасите живота на тази планета! Защото не става въпрос само за вашия живот, но и за живота в цялата Природа.
Виждате, че в ход са сили, необратими процеси на глобализация. Успоредно с тях се развиват и допълнителни, непредвидени усложнения, които превръщат идеята за новия световен ред в абсурдно начинание. Казахме го скоро, но ще припомним пак: колективното съзнание не е готово да приеме новия начин на живот. Човешкият ум, за  съжаление, все още твърде примитивно разсъждава! Човешкият ум се е окопал дълбоко в материалния свят и не иска да прогледне за надвисналата над планетата опасност. А хората могат, все още могат да се спасят. Пак казвам, като приемат знанията, които им дават добродетелите. Това са благородни знания. За нищо друго не става въпрос! Знанията от добродетелите ще направят човешките взаимотношения градивни. Ако бъдат възприети знанията само от петте добродетели светът ще бъде спасен! Петте добродетели са: човеколюбие, добродушие, достойнство, благоразумие и  благородство.  Хората трябва да започнат да мислят по нов начин! Когато всеки потърси благородното знание,  което носят добродетелите и го усвои ще се промени колективното мислене, ще се издигне на ново ниво колективното съзнание. Разберете, че никой няма да ви подари втори път живот! Веднъж вече ви е даден. Вие го унищожавате най-безцеремонно! Ако сега не бъде спасен животът, следваща цивилизация на планетата няма да има!!! Как искате Бог да ви помогне или незнам какви сили да ви спасяват, след като вие самите не искате да се потрудите за себе си!!! Мислете, право мислете! Защото времето тече. Вашата задача сега е да се ограмотявате със знанията от добродетелите, за да може в хода на глобалните промени да се измени и посоката в която неразумното човечество се е ориентирало. А посоката трябва да  бъде живия път на истината за човешкото добруване. Вие сте създадени за живот! За справедлив, благороден живот!  Възползвайте се от това свише благоволение!