ЗА ХРИСТОВОТО УЧЕНИЕ И ТЕКСТОВЕТЕ ОТ ЕВАНГЕЛИЯТА

Това, което прави впечатление в Христовото учение е силно изразената нравствена основа. Тя е вложена във всяка дума и действие, които създават това Учение. Всъщност, тогава когато Аз имах възможност да проповядвам нямаше стенограми, никой не е записвал моите думи и всичко, което е останало в паметта на хората е послужило като основа за написването на евангелията. Никой не е записвал, освен Един!
Тогава, когато Аз говорех имаше интерес, който прерасна в движение. Движението, което обедини духовно много хора. Те възприеха моите думи като спасение за душите си и решиха, че ще трябва да Ме последват не само в мислите, но и в действията си. Аз се стремях всяко Мое действие да бъде пример. Исках да покажа, че разрешаването на проблемите има и друга страна и тя се нарича добротворчество – добри мисли и добри дела. Това означава добротворчеството. Ще попитате защо не съм писал аз? Защото тези за които беше предназначено моето учение не можеха да четат. Това бяха бедните  и неуки хора, които бяха жестоко експлоатирани, за да може една класа да богатее и управлява. Тази класа не можеше да приеме моите слова, защото беше дълбоко сраснала с алчността. Имаше, обаче и сред тях такива, които можеха да служат на доброто дело. И те го правеха безрезервно. Един от тях беше Йоан Зеведеев. Той беше син на заможни за онова време хора, които имаха добро благосъстояние. Не, че бяха богаташи, но имаха имоти, които управляваха добре, а това което препечелят те съумяваха да разпределят справедливо. Йоан Зеведеев беше Мой ученик и той записа всичко, което Съм говорил. Той остави книжнина, която беше унищожена. Това, което виждате в библията сега е нищо в сравнение с това, което беше записал той. На него му се даде и дълъг живот, за да може той да създаде една добра Школа на Земята, която трябваше да послужи за формирането на  нови обществени отношения, за създаването на нов морал. Йоан Зеведеев беше и си остана до край истински, съвестен богослужител. Неговото Откровение е необходима информация, която трябваше да пренесе някои истини във времето. Не всичко там е дадено в прав текст, защото и то щеше да бъде потулено. Вие можете ли да си представите, че един мой ученик, който при това притежава нужните умствени способности, няма да остави след себе си достатъчно информация за нещо толкова съществено, каквото е връзката му с Мен. Той знаеше, че трябва да записва и записваше, за поколенията, за да мога Аз свободно да разговарям и да се движа сред хората. Моето идване на Земята имаше за цел да покаже, че съществува любов към хората от страна на Висшите Сили на Сътворението, защото Аз дойдох като представител както на Великото Съзнание, чиято страна съм, така и като представител на онези Висши среди, които бяха Творци по волята Божия. Те изпълняваха, Великата Идея на Сътворението. Аз също съм изпълнител, но с основната задача да бъда Слово, Мъдрост и Истина и с Любов да направлявам развитието на човечеството.
Аз Съм онази страна от Бога Абсолют, която като Негово творение, трябва да работи както за хората от Земята, така и за живота изобщо във Вселената. Неограничени са моите възможности и голяма е силата, която ми е дадена. Затова Аз мога да бъда навсякъде и като мисъл и като съзнание и като възможност за действие. Но до тук спирам с това, което  съм Аз. Искам да знаете някои истини за евангелията, които са включени в светото писание. Това са обработени текстове, които са представени с определена цел – да бъдат хем пример, хем този пример да не е чак толкова силен, за да може да бъде възприет. Това, което сега ви казвам, означава, че обработките не са направени с лошо намерение, а са имали за цел Моите думи и дела да бъдат по лесно възприети. Другото, което е истинското, им е изглеждало прекалено идеализирано, дори недостижимо. Това се отнася и за текстовете на Матея и на Лука и на Марко, а текстовете на Йоана са силно съкратени. Най-тревожно ми звучат текстовете на Матея, където той слага до моите думи и такива, които Аз не съм употребявал. Той пише, че съм наричал хората “рожби ехиднини”, има и един случай с болно момче, чиито баща Ме моли за помощ и там е записано, че Аз  съм казал “Докога ще ви търпя”. Има и в другите текстове на евангелията преднамерено внесена неточна информация. По голямата част от това, което е останало в Новия завет са текстовете на апостол Павел. Съвременната църква служи според неговите виждания и препоръки. Аз не възразявам за нищо от това. Имам само едно желание: да се служи от сърце и душа, което ще рече да се служи с вяра и разбиране. Най-голямата ми молба е да не славите кръста като  светиня. Кръста такъв, какъвто беше при мен, беше и при всички останали мъченици. Много хора в онова време бяха разпъвани на кръст. Аз бях един от всичките. Запомнете: КРЪСТА Е СРЕДСТВО ЗА МЪЧЕНИЕ! Такъв какъвто го познавате сега, този знак е нещото, което напомня за човешката жестокост. Като ме изобразявате на кръста в моето полумъртво състояние, вие само оскърбявате още веднъж Божията любов.
Аз дойдох като човек сред вас и като човек умрях, макар и да носех в душата и сърцето си Божията любов. Тази любов, която Аз показвах и исках да оставя като пример беше възприета от хората като човешка любов. Те не можаха я възприемат като Божия любов. Не искам да виня никого за некоректно отношение към Мен. Ще кажа обаче, че заради определени политически и класови интереси Учението, което аз оставих се превърна в религия, която поради осакатената информация не можа да изпълни своето предназначение. В Моето учение аз говорех, че хората не трябва да се делят на различни религиозни групи и вярвания. То е Учение за всички хора – без разлика за етноса, расите или вярванията. Затова беше представено като учение, а не като религия, и трябваше да създава ново отношение към света – да се събуди преди всичко истината за божествения произход на човешката същност и сътворение. Аз Съм оставил на хората и живия пример как трябва да общуват враждуващите, за да няма войни и насилие. От всичко това в библията е оставен само примера за разговора ми със самарянката. А аз съм показвал с много мои действия, че врагове няма, има само различни интереси и хората не трябва да стават заложници на интересите си. Трябва морала да бъде над интереса, за да няма войни и разрушаване на природата. Вие изпуснахте точно този момент. Оставихте морала да служи на интереса и сега берете горчиви плодове. И още не сте се осъзнали, което е твърде важно. Ние от Великото Бяло Братство ще направим възможното тези, които са по върховете да се коригират, но и вие, които сте сред множеството хора, и които представлявате това множество, трябва също да промените мисленето си. Няма как по друг начин да се запази животът на тази планета. Истинският повик сега трябва да бъде: МИР! МИР В ДУШИТЕ И НА ПЛАНЕТАТА!
Искам да обясня какво означава това.
Мир в душите означава, хората да имат в съзнанието си любов към себе си, към ближния и към природата. Не е възможно, ако в една от трите посоки отношението не е с любов, да съществува мир. Няма и не може да има емоционално и умствено равновесие за човешкото съзнание, ако в душата се таят лоши чувства. Затова любовта, или поне желанието за живот чрез любов, трябва да бъдат водещи.
Мир на планетата означава да има подготвено колективно съзнание за добронамерено съвместно съжителство. Това означава от своя страна всеки човек да е достигнал до разбирането, че той е в състояние и може да живее с добри пожелания към другите. Разберете, че мислите могат да ръководят чувствата. Колкото и да ви изглежда невъзможно опитайте! Опитайте да мислите добро за другите хора. Желанието да живееш с добри мисли ще доведе при тебе добрата мисъл.
Живейте със светли мисли, за да е светъл животът ви! Погрижете се за вашите души, така както Ние се грижим за вас. Ако очаквате само от Бога да ви дойде добрият живот, означава че вие искате да получите наготово това, което трябва да си заработите. Това е невъзможно да се случи, защото никой никога не е оценил по достойнство, това което е получил наготово.
Затова. Мислете!  А Аз ще продължа задочната си връзка с вас на всички нива, които мога да използвам, за ви помагам. Защото Бог е любов, а Аз съм неговият Син!