КОГАТО НЕ СЕ ЧУВСТВАМ ДОБРЕ

Много често човек се чувства неразположен. Уж няма видима причина, а той е отпаднал или не му се смее, не му се говори – изобщо стреми се да остане сам и при това без усещане за жизненост.

Кои са причините за това състояние?  Ще кажете: “Всеки сам си знае”. А не сте ли допускали, че има напълно обективни фактори, които оказват своето влияние върху човешкия живот. Сега ще разгледаме някои от обективните причини, които имат пряка връзка с човешкото емоционално и психично състояние. Защо отделяме емоционалното от психичното. Защото емоцията е резултат от общото умствено, психично и физическо здраве. Психиката също се влияе от тези фактори, но има и още един допълнителен – желанието за живот. Този фактор стои в основата на психичното здраве, а то определя 95% физическото здраве. Тези работи трябва да се знаят, за да може човек грамотно да живее. Има някои хора, които никога не се замислят защо и как живеят. Такива хора са почти като животните. Имат ли храна и удобно легло – те са щастливи.

Най-напред да видим, кои са общовалидните обективни фактори, които влияят на човешката психика. Те са свързани с атмосферата, със Земята като живо същество, с влиянието на останалите планети и влиянието на емоционално-умствения човешки фактор.

Когато става въпрос за атмосферата, трябва да сте наясно, че в това пространство пребивават всички елементи от земния живот на фино енергийно ниво – в атмосферата на различни нива преобладават фино енергийните модели на всичко съществуващо. Има хора с по засилена чувствителност, много  възприемчиви към различните мисъл-форми, които витаят в атмосферното пространство. Такива хора трябва да имат здрава психика. Хората с лабилна психика много лесно се поддават на влиянието на освободените в пространството емоции и някои от тях стават жертва на своята лабилност. Затова още от ранна детска  възраст човек трябва да калява не само тялото, но и психиката си. Има такива специални (мисловни) тренинг упражнения, които могат да помогнат. Чрез тях човешката психика може да укрепне, за да не се влияе от разрушително действащи мисъл-форми. Те са резултат предимно от човешката негативна емоционалност и мисловна дейност. Изхвърлените в пространството злобни мисли, могат да се приобщят  към съзнанието на човек, който изпитва подобни чувства, но е с лабилна психика. Тогава неговото поведение, в зависимост от приобщените мисъл и чувство, може да стане неконтролируемо. Има дори случаи на насилие, убийство и самоубийство.

Енергийната активност конкретно на Земята е изследвана многократно от учените, но все още не се знае достатъчно за пряката връзка между земната енергийна активност и човешкият организъм, както и влиянието на останалите планети. Това, което на този етап трябва да знаят хората е, че те са трансформатори на земната енергия и в голяма степен нейната активност се отразява върху човешкия организъм. За хората е необходимо  да знаят,  че рано сутрин и късно вечер те могат да се възползват от  енергийните взаимодействия между Земята, Слънцето и Луната. Сутрин – за получаване на  положителна жизнена енергия, а вечер за освобождаване от отрицателна енергия. Затова разходките по това време на деня навън, сред природата са много полезни, дори необходими. Тогава, когато даден човек се отдалечи от Земята и поради различни причини не използва тези възможности, в неговият организъм настъпват затормозяващи здравето процеси. Точно в тези случаи се проявява най-силно външното влияние върху човешката психика. Специално внимание заслужава емоционално-умствения човешки фактор.

Състоянието на отпадналост в чисто физически план, или отсъствие на каквото и да било желание за действие, за живот,  може да се дължи в голяма степен на разпиляна  жизнена енергия от невежество.  Къде е грешката на такива хора?  Те са допуснали вмешателство на чужди емоции в своя психичен живот и с ненужната си активност са ощетили своя организъм, оставяйки го без необходимата енергия. Ето какво се получава в двата от най-често срещаните случаи. Човек, който се стреми да бъде полезен на другите и не може да оцени къде и в каква степен той трябва да се притече на помощ, е едната страна  на  въпроса. В другия случай, човек, който не умее да  ръководи своя духовен и емоционален живот лесно става “плячка” на агресивни мисли и чувства, които пребивават в пространството като енергийни структури. Тук не става въпрос за някакви мистични духове или теории, а за чисто практическа форма на съществуване на освободените в пространството чувства и мисли като концентрирани енергийни структури. Обяснявали сме и в други теми, ще го запишем и сега: такива концентрирани енергийни структури се подчиняват на закона за резонанса и за тях действа правилото “подобното привлича подобно”. Силната мисъл и силното чувство са силни, защото имат активна електромагнитна основа. Електромагнитната енергия на мисълта и чувството има както  съграждаща, така и разрушаваща функция. Всичко зависи от конкретното направление, т.е. от идеята, от информацията вложена в тях. Така мисълта или чувството, които носят положителна информация ще бъдат съграждащи и обратното – когато мисълта или чувството са агресивни, злобни, изпълнени с неприязън ще бъдат разрушаващи.

Но да отделим необходимото внимание на човека, който се стреми да бъде полезен на другите и не може да прецени къде и как да се притече на помощ. Тук става въпрос за криво разбраната намеса в живота на другия  до нас, т.е. за прякото влияние на емоционално-умствения човешки фактор. Обикновено хората, които искат да “помогнат”  са състрадателни и са напълно убедени, че желаят доброто на другия. Те искрено се измъчват от неговото нещастие или трудностите му и в голяма степен изразходват своята духовна и емоционална енергия да съпреживяват  неговите неудачи. Те се изживяват като съветници и ангажират своите мисли и чувства до такава степен, че понякога дори пренебрегват себе си.

Ще попитам: и какво от това?!

С това че кръжат постоянно около този на когото искат да помогнат и му пълнят главата със своите мисли, те не променят нищо – макар, че живеят с проблема на другия. Те изразходват маса мисловна енергия, която изтощава не само тях, но и другия човек със своята активност. Разбира се всичко което казват те свързват с личната си гледна точка, с личното си разбиране и отношение към проблема на приятеля, съседа или колегата. Така “доброжелателят” страда един път заради този на когото иска да помогне и втори път, защото неговата помощ се оказва неприета или неефективна. Така той  създава нова драма и се превръща в допълнителен проблем за затруднения на когото иска да окаже помощ. Затова всеки трябва да знае, че непоисканата помощ е и винаги ще бъде излишен товар. Този съвет се отнася и за хората, които не от състрадание, а от криво разбрано чувство за превъзходството на своя ум, на своята гледна точка, също се стремят да наложат  собственото си виждане. Това са хора, които присвояват проблема, предимно на своите близки, и започват да се “грижат” за тях като ги поучават и съветват според собственото си разбиране за живота и конкретния проблем. Стига се до там, в някои случаи, че активният “съветник” е в състояние да постави в пълна зависимост другия човек, или от желание да му бъде полезен, отнема дори и жизненото му пространство. Обикновено потърпевшият остава без собствен избор, без собствена позиция и възможност за личен живот. Така, че когато се чувствате неразположени и уж няма никаква причина за това, огледайте се около себе си и си отговорете на следните въпроси:

1. Какво зная за енергийната среда, в която живея?

2. С кого общувам ?

Отговора на тези въпроси е свързан с необходимостта да ограмотяваме себе си с познанията за финоенергийните структури на Сътворението. Така ще научим, че има и квантово лечение, което помага на хората да оздравеят, дори когато това за традиционната медицина е невъзможно. И  въпреки всичко остана един изключително съществен въпрос и той може би е основният:

3. Какво зная за себе си?