ОПРАВДАНИЕ С ВЯРА

“Много повече сега, като се оправдахме чрез кръвта му (Христовата), ще се избавим от Божия гняв чрез Него”. Римл.5:9.

Трудно би разбрал тези думи всеки, който не е запознат с конкретното съдържание на Христовото Учение. В Моето Учение вярата има първостепенно значение. Какво означава да вярваш? Има два отговора на този въпрос. Първият е да вярваш защото си видял и вторият да вярваш без да си видял.

Да вярваш, защото си видял означава още, да вярваш защото знаеш. Когато знаещият човек е уверен в това, което знае, вече се говори за друго нещо, вече става въпрос за увереност. То е нещо различно от вярата. Такава увереност има свое отношение към живота и хората. Тази увереност идва от силата на знанието и вярата в способностите, които притежава човекът. Увереността е основа на самочувствието, с което живее човек и залог за успеха на което и да било начинание.

Вярата е друго нещо. Тя е свързана с любовта, с чистата безкористна любов. Не може да вярваш без да изпитваш любов. Както и не може да любиш, а да нямаш вяра. Затова, когато се говори за вяра в Бога – нашият Отец,  или в Господа Иисуса Христа, трябва да се разбира и присъствието на любов. Без любов  –  няма вяра. Какво означава да имаш любов към Бога – нашият Отец? За много хора това е някакво мъгливо понятие.

Да имаш любов към Бога, означава не да изграждаш в съзнанието си някакво призрачно Същество и да се стремиш да насочваш към Него своите чувства. Хората не разбират как трябва да изградят отношението си към Бога и от това страда цялото Учение. В цялата Библия се говори за Божият гняв. Различни са причините, които се описват, но най-честата е греха. Върху грешника се излива Божият гняв. А за грешник се приема дори и този, който не вярва в Бога.

За всички вас – създадени с човешки ум и душа казвам: Бог не е гневливо, капризно същество или някакво страшилище. Бог не изисква от вас да лазите пред него на колене. Бог не изисква от вас жертвоприношения в смисъла, който вие сте възприели. Бог изисква от вас да го обичате, иска любов. А както казахме с любовта ще дойде и вярата. Но пак ще попитам: какво означава да обичаш Бог?

Да обичаш Господа – Бога твоего, означава да обичаш всичко, което той е сътворил. Да обичаш Господа, означава да се зарадваш на тревичката или буболечката, да приемеш с радост човека срещу теб, да опазиш от студ или жега дръвчето навън, да благоговееш пред красотата на изгрева или залеза на слънцето, да се преклониш пред силата и могъществото на природната стихия и да останеш с възхищение в душата от нежността и красотата на едно цвете. Това е Бог, това е срещата с Бога, защото всичко това е негово творение и Той чрез него се проявява. А как ще изглежда Бог в твоето съзнание като знаеш, че той е толкова мощен и велик Творец, като знаеш, че Той е Съвършенството, към което ще се стремиш? Бог е велика сила, която няма равна на себе си и като физическа и като духовна мощ. Затова  за човешкият ум, Той е нещо необозримо. Не би могло едно човешко съзнание да пресъздаде образа на Великия Творец. Затова, за да стане по-земна и по-разбираема връзката на човека с Бог, трябваше Аз да се превъплътя, каквото и да Ми струва това, за да може човешкото съзнание да възприеме образа Ми като другото лице на Бога – лицето на Неговата Любов. Защото Аз бях    с любов създаден и на любов ви учих. Учих ви да се обичате и да си помагате, учих ви да знаете, че не сте грешници и да не живеете под страха  и унинието на тежката мисъл за вечната греховност. Когато човек изгради своето самосъзнание като самосъзнанието на грешник, той не може да бъде полезен нито на себе си, нито на другите, просто защото няма да има необходимото самочувствие да живее пълноценно. Затова Аз казах: да хвърли камък този, който не е сгрешил. Това означава, че всеки човек поради своето несъвършенство допуска грешки. Никой никого не бива да  съди и да знае, че пътят продължава само, ако с любов живееш. Това означава, че като живееш с любов, ти няма да стоиш под сянката на греха, а ще се стремиш да бъдеш с всеки изминал ден по-добър. Значи да любиш, да живееш с любов, означава да си благодарен на това, че си се родил, да си благодарен за водата, въздуха и цветята, да си благодарен, че като си се родил си намерил всички необходими за тебе условия, за да растеш жив и здрав. Защото Бог се е погрижил, даже и когато се разболеете да имате билка за лек. Всичко е дадено, за всичко е помислено. То е толкова мащабно, че ви е трудно да го възприемете в съзнанието си. Но вие вече пораснахте. Не сте така ограничени и неуки, както бяхте в началото на Сътворението. Този път от тогава до сега, който учените наричат филогенеза, и другият, който наричат онтогенеза, т.е. обективната и субективната страна на живота беше и е необходим за вашето израстване. Общото и индивидуалното вече се сливат. Няма как общото да оцелее, ако индивидуалното не е качествено. Така както не можеш да си приготвиш вкусна храна от развалени продукти, по същия начин Ние не можем да изградим качествено човешко общество без личности. Необходимо е всеки да осъзнае силата на нравствената свобода, за да може да оцени ролята на личната позиция, която трябва да има. Затова са ви необходими добродетелите, за да можете да си обясните какво е значението на благородството и силата на човешката любов. Когато осъзнаете тези неща, вие няма да се криете зад силата на Моя нравствен избор. Моят нравствен живот трябваше да ви покаже какъв да бъде вашият живот. Затова, колкото и да Ми е неприятно ще кажа, че твърде нелепо звучат думите :”като се оправдахме чрез кръвта Му, ще се избавим от Божия гняв чрез Него”. Не можете да се избавите от “Божия гняв” чрез Мене, защото вашият живот си е ваш живот, вашите постъпки  говорят за вашето съзнание. Каквото трябваше да се направи в чисто енергиен аспект, Ние го направихме. Действително, можахме да трансформираме част от отрицателната енергия в положителна, но това съвсем не означава, че Аз Съм изкупил вашият грях. Пак казвам вашите грешки, са ваше деяние и тъй като те създават причини за недоразумения, вие сами се превръщате в жертва на вашите недоразумения. С трансформацията на фино енергийно ниво, Ние  облекчихме силата на атмосферното налягане, която се изразява по много специфичен начин, когато става въпрос за влияние на психическата енергия. Когато се натрупа по-голямо количество отрицателна енергия във въздушното пространство, се получава и по активно налягане на атмосферните пластове наситени с електричество към което се добавя и силата на активно действащия магнетизъм, на злобните човешки мисли и излъчената в пространството омраза, т.е. нереализираната омраза. Тя е постоянното чувство на неприязън и злоба, която замърсява както човека така и чистия въздух. Сега, сами можете да си отговорите дали е възможно да ви послужи Моята кръв – моята саможертва. Каква е ползата, че Аз съм почистил нашият общ дом, а вие сте продължили все така безотговорно да го замърсявате. Думите на апостол Павел към римляните в случая са много неправилни. Те внасят известно заблуждение и хората със своята наивност вървят в неправилна посока. Бъдете убедени, че всеки сам е отговорен за постъпките си, всеки сам трябва да потърси възможност за поправяне на собствените си грешки, и на всекиму е дадена възможност да живее според заслугите си.

Има и още нещо, което трябва да се знае: чистата изворна вода, носи здраве за физическото тяло; чистото знание, което идва от Христовото учение е като изворната вода. То носи здраве за духовното тяло.