НЕОБХОДИМАТА ПРОМЯНА

В последните години светът усилено се променя и духовно и физически. Някои осъзнават този факт, а други и за съжаление те са мнозинство го подценяват. Много хора си мислят, че светът е нещо, което не ги засяга, че той си съществува някъде там, далече и независимо от тях. Тези хора не могат и не искат да разберат, че светът, това са и те, с всичките плюсове и минуси от своя характер.

Идва обаче времето на неотложните промени, времето, което е резултат от много обстоятелства свързани с еволюцията на Космоса. Така че произходът на проблема е твърде дълбок, и не става въпрос за нечие хрумване. Това, за което говоря в конкретния случай е свързано с необходимостта от осъществяването на съществена промяна в мисленето на хората, съществена промяна на техния светоглед. Това изисква задължително ограмотяване в нова насока. Не може да се промени светогледа, ако човек живее със старите си разбирания за живота и Вселената. Какво се изисква от всеки жител на планетата Земя?

Първото нещо е свързано с разбирането за произхода на живота на тази планета. Беше казано още преди 6 000 години чрез Хермес Тримегист: “Вселената е ментална”. Това ще рече, че всичко  съществуващо е продукт на разумна творческа дейност – Сътворение на Великото Съзнание. Човешката личност е резултат от съвместната творческа дейност на Великото Съзнание и Неговите помощници – Великите светли същества, превърнали се в последствие на Учители за човечеството. Съществува обяснение по този въпрос, и Аз няма да се впускам в подробни уточнения. Съществена информация може да се намери в книгата “Езотерични записки”, която обяснява съвсем конкретно, макар и в твърде съкратен вариант, основни истини за Сътворението.В помощ може да бъде и книгата “Новото светоусещане”.*

Разбирането за менталния произход на Сътворението, дава ясната информация, че всичко е свързано с енергията на мисълта. Качеството на мисълта определя нейната роля в участието на живота. Беше обяснено в една от предходните теми, че животът трябва да се възприема като процес, чрез който се изпълнява Замисъла на Сътворението. В този процес основната и водеща роля има Идеята на Великото Съзнание за живот във Вселената. Конкретно тук на Земята Неговата воля е за живот чрез любов. Това означава, че човешките същества трябва да развият вложените при тяхното сътворение качества, за да може да се осъществи Замисъла за създаването на добродетелен, благороден живот на планетата. Всичко, което до тук се е случвало и се случва с хората е резултат от неправилно възприетата Идея за съществуването на свободната воля. Тук има неразбиране, а това е ключов момент от развитието на всички съществуващи до сега цивилизации на Земята. Само и единствено тук,  Идеята за свободната воля остана недоразвита. Причината, разбира се не е само в човечеството. Беше реализиран огромен експеримент на Сътворението, който предвиждаше ускореното развитие на човешкия род, и това оказа съществено влияние върху правилното духовно израстване на човешката личност.

Човешкият ум трябва да възприеме една съвсем конкретна истина: човекът като биологично същество притежава енергийно-информационна основа, както всичко останало. Той има своя енергийно-информационна матрица и в нея са вложени  качества, които отговарят на основните принципи валидни за Сътворението на Вселената. Всичко това изисква да се подчертае, че свободната воля не е въпрос на лично желание и не се изразява в “искам” или “ не искам”. Свободната воля означава осъзнат избор за участие в развитието на процеса живот. В този смисъл човек трябва да се чувства отговорен за избора, който прави. Свободната воля е отговорност – това трябва да стане ясно на всеки човек. Отговорността идва със самия избор.

Необходимостта от усъвършенстване на светоусещането изисква големият избор да бъде насочен към Принципа на взаимоотдаването. Той, обаче не може да работи правилно без познатите вече на човечеството закони за вибрацията, за ритъма, за полярността, за причината и следствието, за двойственото начало, изразяващо се в пълен баланс между мъжкото и женското начало.  Ето защо е необходимо тези знания, които са дошли при хората още преди 6 000 години най-после да бъдат приети като съществени за правилното и нормално съществуване на човечеството. Необходимо е те да се познават от всеки човек. Необходимо е да се изучават в училище. Няма как по друг начин да се промени светогледа на човешката личност. Нужни са знания, знанията, които създават фундаменталната истина за Сътворението. Това знание може, и ще направи човека отговорен за своето съществуване, ще му помогне да осъзнае голямата отговорност да живее.

В този смисъл, ето и съвсем конкретна информация.

Човекът е получил още при Сътворението си енергийно-информационна структура, като първооснова на своето съществуване. Дълго време той е бил безплътна форма, която е получила уплътняване в резултат на всичките тези закони, които по-горе изредихме: закона за вибрацията, за ритъма, за полярността, за причината и следствието,  и в резултат на същественото влияние върху неговият организъм на чувствата. Чувствата уплътняват материята. Това е истина, която трябва да се осъзнае от хората и те да знаят, че със своята чувствителност участват във всички процеси в Природата. Чувствителността се проявява като процес,  който оказва влияние както на самия организъм, т.е. вътре в организма, така и вън от него, но това е друга, много голяма тема. Тук е важно да се възприеме истината за сътворението и конкретното влияние на чувствата върху човешкият организъм и върху природата. Всеки е отговорен за мисълта и чувствата, с които живее. Чрез тях той оказва влияние както върху своя организъм, така и върху всичко останало. Този факт доказва наличието на енергийно-информационна същност в биологичния организъм. Към енергийно-информационната структура се причисляват духът и душата, а тялото е биологичната структура, която има твърде сложна физиология. Духът съдържа програмата за развитие на човешката личност  във физическия свят. Нейното информационно съдържание се състои един път от съществените знания свързани с елементарното опознаване на света чрез ясно изявена сетивност, и втори път от “база данни” необходими за създаване на духовен живот. За съжаление до сега човекът работи предимно със знанията, които имат елементарно, чисто прагматично предназначение. Това се изразява най-вече в инстинктивните прояви за самосъхранение и притежание. Много малко се работи с “база данни”. Това е условното наименование на информацията свързана с духовното развитие. Тя е пълен набор от знания свързани с добродетелното съществуване. Ако умът на съответната личност пожелае и потърси тези знания ще открие вложените в неговата душа добродетели, които могат да извисят  съзнанието му на ново по-високо ниво. Тук най-ясно проличава стойността, смисъла и съдържанието на свободната воля. Ако умът потърси тези знания, опознае ги и започне да работи с тях, той ще реализира програмата на Създателя за добродетелен живот. Така неговата свободна воля ще го направи съучастник в изпълнението на една благородна Идея. Той ще стигне до съществена промяна в светогледа си, светоусещането му ще стане друго, по-различно, защото изходната позиция е свързана с добродетелите. Човек, който тръгва да опознава света със и чрез добродетелите, който изявява своето мислене и своята чувствителност чрез придобитото от тях знание, има своя, значима роля в развитието на процеса живот. Той става съзнателен съучастник в създаването на живот чрез любов. А това е дълговечната все още непостигната Идея – човекът да припознае ближния си като брат и да осъществи чистата духовна връзка със своя  Създател.