ИСТИНСКАТА СИЛА ЖИВОТ

Понякога човек се чувства неразположен. Уж няма видима причина, а той е отпаднал или не му се смее, не му се говори – изобщо стреми се да остане сам и при това без усещане за жизненост.

Кои са причините за това състояние?  Ще кажете: “Всеки сам си знае”. А не сте ли допускали, че причината може да съществува вън и независимо от вас? Това ще рече, че има общовалидни фактори, които оказват своето влияние върху човешкия живот. Сега ще разгледаме трите обективни причини, които имат пряка връзка с човешкото емоционално и психично състояние. Защо отделяме емоционалното от психичното. Защото емоцията е резултат от общото умствено, психично и физическо здраве. Психиката също се влияе от тези фактори, но има и още един допълнителен – желанието за живот. Този фактор стои в основата на психичното здраве, а то определя 95% физическото здраве. Тези работи трябва да се знаят, за да може човек грамотно да живее. Има някои хора, които никога не се замислят защо и как живеят. Такива хора са почти като животните. Имат ли храна и удобно легло – те са щастливи.

Най-напред да видим, кои са общовалидните обективни фактори, които влияят на човешката психика. Те са свързани с атмосферата, със Земята като живо същество, и с останалите планети.

Когато става въпрос за атмосферата, трябва да сте наясно, че тук пребивават всички елементи от земния живот на фино енергийно ниво, плюс допълнителните енергийни влияния от планетите върху хората. Значи в атмосферата на различни нива преобладават фино енергийните модели на всичко съществуващо във Вселената.

Има хора с по засилена чувствителност, които са много  възприемчиви към различните мисъл-форми, които витаят в атмосферното пространство. Такива хора трябва да имат здрава психика. Хората с лабилна психика много лесно се поддават на влиянието на освободените в пространството емоции и някои от тях стават жертва на своята лабилност. Затова още от ранна детска  възраст човек трябва да калява не само тялото, но и психиката си. Има такива специални ( мисловни ) тренинг упражнения, които могат да помогнат. Чрез тях човешката психика може да укрепне, за да не се влияе от разрушително действащи мисъл-форми. Те са резултат предимно от човешката негативна емоционалност и мисловна дейност. Изхвърлените в пространството злобни мисли, могат да се приобщят  към съзнанието на човек, който изпитва подобни чувства, но е с лабилна психика. Тогава неговото поведение, в зависимост от приобщените мисъл и чувство, може да стане неконтролируемо.

Не е за подценяване и влиянието, което оказват различните планети от Слънчевата система върху човешкото здраве. Тук става въпрос за чисто енергийно влияние, което има значение както за настроението на човека, така и за неговото психическо и физическо здраве. Енергиите, които навлизат в атмосферното пространство на Земята идват най-вече от Слънцето, но не по-малко е влиянието на такива планети като Венера, Марс и Юпитер, изобщо всички планети от Слънчевата система. Те влияят върху Земята и нейните обитатели като излъчват активни енергийни вълни, поради импулсите на своите вибрации. Всяка планета има движения, които са пълно подобие на движенията, които прави едно сърце, за да може да движи кръвта. Свиванията и отпусканията на планетите, не са така ярко изразени, но имат абсолютно реални физически измерения. Едно свиване се осъществява за време от 100 години и още толкова време е необходимо за отпускането. Затова геофизиците знаят, че има цикли, които определят активността на земните недра и тяхната пасивност. Осъществяването на свиването и разпускането, т.е. “дишането” на всяка планета има и период на “затаяване на дъха”. Той се проявява на всеки 10 години и продължението му зависи от възможността за саморегулиране на физическото тяло на планетата. От тук и основното значение на структурния строеж, който определя плътността на планетата. Това е времето за разместване на земните пластове и тяхното установяване за определен период. “Дишането” на Земята и другите планети е резултат от вътреядрен активен процес, който има задачата да осигурява енергията, необходима за движението и живота на планетата. Всяка планета се движи в зависимост един път от ускорението, което е получила от своята стартова позиция и втори път, в зависимост от активността на нейния енергиен център. Енергийният център има свое конкретно място в сърцевината на планетата (независимо коя е тя) , никога не се измества и се проявява като спирала, която се простира от единия до другия полюс. Дъгите от нейните кръгове, обаче имат различна активност и тя влияе пряко върху развитието на живота на съответната планета. Дъгите от спиралата  опасват цялото вътрешно пространство на земната сфера – това са огромни полукръгове от енергийната спирала, чиято активност се изявява в различна степен за различни периоди. Този факт се възприема от хората като движение на жизнената енергия на Земята.

Енергийната спирала има  съществено влияние върху живота на планетата  независимо коя е тя. Енергийната активност конкретно на Земята е изследвана многократно от учените, но все още не се знае достатъчно за пряката връзка между земната енергийна активност и човешкият организъм, както и влиянието на останалите планети върху Земята.

Човешкият организъм не може да усеща фините вибрации на земната активност. Това не означава, че нейното влияние е толкова слабо, колкото е слабо и ограничено човешкото възприятие. Напротив! Влиянието на земната енергия се оказва в голяма степен съдбоносно за  човешкото здраве. Това се случва най-вече там където хората нямат необходимата връзка с Природата или пък там, където пространството е пренаситено от различни технически електросъоръжения.

Земната енергия може да влияе разрушително върху човешкото здраве, ако човек попадне         под влиянието на геоптогенна зона. Това се случва там където има    подземни реки, изобщо подземна вода. По този въпрос учените направиха много и задълбочени изследвания и беше доказано, че такива геопатогенни зони убиват – предизвикват смъртоносни болести. Затова всеки човек трябва да знае, че когато боледува продължително и  медицината не е в състояние да му помогне, е възможно причината да бъде свързана с вредното влияние на геопатогенна зона.

Земната енергия       се излъчва най-активно в следобедните часове. До обед Земята приема най-вече енергията на слънцето. Като знае това, човек трябва да е наясно,че сутрин може да се “зареди” с чиста, нова енергия, а след обед,  предимно във вечерни часове, на залез слънце, може да се освободи от негативната енергия

Това, което на този етап трябва да знаят хората е, че те са проводници както на космическата, така и на земната енергия, и в голяма степен нейната активност се отразява върху човешкия организъм. За хората е необходимо  да знаят,  че рано сутрин и късно вечер те могат да се възползват от  енергийните взаимодействия между Земята, Слънцето и Луната. Сутрин – за получаване на  положителна жизнена енергия, а вечер за освобождаване от отрицателна енергия. Тогава, когато даден човек се отдалечи от Земята (разбирай прекъсне връзката с Природата) и поради различни причини не използва тези възможности, в неговият организъм настъпват затормозяващи здравето процеси.