ВАШИЯТ СЪВЕТНИК

Много са проблемите на съвремието, които заслужават внимание. Би трябвало човешкият ум да познава всичките, но не е така, макар че основните затруднения той ги  създава. Това само показва неспособността на човека, да прави реална, обективна оценка на заобикалящия го свят.

Защо казваме всичко това? Защото поради неспособността си да се дистанцира от проблемите, човешкият ум греши много често.  А всъщност се изисква само умението да се освободиш за миг макар от проблемите си и да ги погледнеш отстрани.  Да ги погледнеш с очите на човек, който вярва, че може да ги види, а не да гледа и да си мисли “Виждам ли или не виждам сега? И като гледам какво виждам”. Човек трябва да има увереност, че е в състояние да потърси правилен отговор на въпроса, който Животът поставя пред него. Без увереност не би могъл да открие грешката си. И ето че излиза на преден план друг въпрос: В състояние ли е човек сам да вижда грешките си? Как може човек сам да разбере, че греши? Има отговор на тези въпроси. И той не е толкова сложен. Ако в съзнанието ти непрекъснато идва тревожно чувство, значи нещо не е наред. Има хора, които като че ли напук правят някои неща, само и само да си докажат, че те могат. Но това не е увереност, нито смелост, най-малко пък себедоказване. Тогава, когато се появи тревожното чувство, т.е. когато вътрешният ти глас ти подскаже, че “това не е така,” ще трябва да се огледаш и да се ослушаш. Все ще се намери нещо или някой край тебе, което или, който да ти подскаже че не си на правилен път.

Въпросът с умението на човек да се дистанцира от проблемите си е много съществен. Ще се спрем на него с надеждата, че можем да помогнем на мнозина да преодолеят един недостатък в своя характер. Защото неумението за обективна оценка на положението, в което се намираш действително е тежък проблем. Как да се дистанцираш? Като си представиш,че ти си съветник на самия себе си. Влез в ролята на съветник и се постарай да дадеш възможност на този съветник добре да огледа положението. За целта трябва да спреш хаотичните мисли, трябва да постигнеш максимална уравновесеност, т.е. да се избавиш от неувереността, трябва да се избавиш от емоционалния стрес – ето тези три неща са задължителни, за да дадеш  възможност на Съветника да работи. Кой е Съветникът? Това е твоята разумна  същност, която до момента е била потисната от тези три състояния, които преди малко изредихме – хаотично мислене, неувереност, емоционален стрес.

Хаотичното мислене е резултат от другите две състояния – неувереност и емоционален стрес. Липсата на увереност е допуснала страха, а той е много лош съветник. Страхът може да блокира всичките ти възможности да се справиш със своите задачи. В състояние на страх, човек не може да разсъждава и дори да знае правилното решение, той не може да стигне до него, защото страхът засилва чувството на неувереност.

Неувереността идва при малодушните хора. Човек, който няма самочувствие няма и увереност, той е малодушен. Липсата на самочувствие, кара такива хора да бъдат потиснати, убива желанието им за живот, събужда в най-голяма степен неувереността. Изправен пред проблема малодушния човек, лишеният от самочувствие не може да види нито своите възможности, нито възможностите на обективната действителност за решаване на съответната задача. Той е в  състояние на постоянно колебание. Отворил е широко вратите си за всякакви  чувства.

И ето го емоционалния стрес. В един момент човекът се оказва блокиран от собствените си недостатъци, блокиран поради невъзможността да се освободи от чувствата, които го връхлитат. Такъв човек обикновено се оказва победен от силата на неуравновесените чувства и действията му се оказват неправилни. Тогава той вече е в емоционален стрес, защото чувствата са го подтикнали да направи нещо неправилно, той го е извършил, и в  същото време резултатът му е показал, че отново е сгрешил. Така към стария проблем се прибавя нов, което Ние определяме като състояние на емоционален стрес. Това според Нас означава, че хаотичните мисли са предизвикали силните чувства, а може и обратното да се случи, така е блокирал умът, и той е предприел неправилно действие. Всичкото това е създало емоционалния стрес, който не е непреодолим, но от него се излиза значително по-трудно. В състояние на емоционален стрес, човек не трябва да взема решения. Той трябва да изчака, трябва да намери предлог да отложи решението си, но в никакъв случай да не предприема каквото и да било. Ето тук може да бъде полезен най-вече Съветникът.  Създайте го! Дайте му живот! У всеки от вас е съхранена “база данни” – опитности, които изграждат вашата разумна същност. Това са знанията придобити от минали животи и от сегашния живот. Повярвайте си! Бъдете уверени, че не е възможно нищо да не сте научили  през всичките години на своето съществуване. Най-достъпното и най правилното нещо, което можете да направите в  състояние на емоционален стрес, изобщо в състояние на силна възбуда е да си кажете ясно и категорично:”Спри хаотичните мисли! Създай своя Съветник!” И Той – Съветникът ще дойде. Ще се появи в съзнанието ви като ведрото лице на вашия двойник и ще ви даде най-правилния съвет, защото ще използва всичките ви знания и опитности, които имате. Като се освободите от силното емоционално състояние, ще дадете възможност на вашата разумна същност да работи. Това е “тайната” на успеха. Научете се да я използвате. Защото, ако добре помните, в повечето случаи след допуснатата грешка ви идват на ум много решения, но за съжаление вече късно. Значи проблемът е да дадете възможност на тези решения да дойдат навреме. Съществува и такава поговорка “Като се обърне колата – пътища много”. Не чакайте да се обърне колата, а  потърсете правилния път докато е време.