СЪЗНАТЕЛНОСТ И ДУХОВЕН ЖИВОТ

Всички хора, които обичат Земята се прекланят пред красотата и величието на нейната природа. Няма човешко сърце, което да не е трепвало от умиление пред капчиците роса по листенцата на цветята. А колко голяма сила и вдъхновение излъчват изгревите и залезите на Слънцето! Хората, които обичат своята планета се радват на тези красоти и носят в душата си чувството на благоговение пред Създателя.

Човекът също представлява едно уникално творение на своя Създател. Като продукт на Неговата разумност и любов, човекът носи изключителните качества на съзнателно развиващо се същество. Неговият начин на живот му помага да опознава  качествата, на които е носител и да ги усъвършенства. Всеки напредва в зависимост от желанието си да има свой духовен живот. Това желание стои в основата на духовния напредък. Там където желанието се проявява като осъзната потребност се постигат изключителни успехи в духовното развитие. Вие имате ли свой духовен живот? А знаете ли, давате ли си сметка какво означава това?

Човешкото ежедневие е изпълнено с множество проблеми и пряка ангажираност в личния живот. Цялото време от деня обикновено отива около суетенето и грижите за прехраната. И това като че ли е най-важното. Малкото свободно време, което остава обикновено се използва за създаване на повърхностни, леки удоволствия – вие наричате това време “разтоварване”, разтоварване от проблемите. А всъщност не си давате сметка как и защо вие самите се товарите с ненужни и излишни емоции, които отнемат светлината от вашия ден. Най-често срещания проблем, който ви затормозява е неумението да организирате времето си. Разпиляното време е безценно, загубено богатство. Покрай неумението да живее адекватно на условията, в които се намира, човек пропуска възможността да усети и да изживее силата на своята съзнателност. Вие трябва да разбирате и правилно да оценявате стойността на вашата  съзнателност. Тази мисъл – че вие сте същества със съзнание, трябва винаги да бъде в ума ви. Към всяко свое действие трябва да подхождате с благодарността за съзнанието, което носите. Точно то ви дава предимството да живеете в духовния свят. Но в духовния свят може да присъства реално само този, който действително разбира силата на своята съзнателност. Това означава да си наясно със себе си, да разбираш своите действия и да имаш целеустременост – цел, която да те води по пътя на твоя живот. Да разбираш силата на своята съзнателност означава още да имаш чувството за отговорност за всичко, което извършваш, да живееш с мисълта че си отговорен за всичко, което даваш и което получаваш, а това  пък означава да имаш усещането за връзката със своя Създател. Ето, тези съществени моменти от ежедневието създават и условията за благоразумен живот.

Умението да организираш времето си е следствие от разбирането за съзнателност. Но там където тя не е постигната ще си позволим да посъветваме хората да търсят условията в правилното организиране на личното време. Какво означава това? Да знаеш, че е най-добре сутрин да ставаш навреме, да ставаш рано и да знаеш, че всяка минута от деня ти носи богатството от твоя личен опит. Това означава да приемаш времето, с което разполагаш като условие за изявата на твоята разумност. Използвайте всяка минута от деня, за да проявите своите умения да разсъждавате. Бъдете убедени, че в рамките на едно денонощие има време за сън, за работа и за просвещение. Но също така вярвайте, че най-добрите уроци идват с практическото приложение на знанията, които имате. Учете се в движение – заедно с конкретните действия използвайте и способността си да разсъждавате, за да изведете на преден план поуката от извършеното, от случилото се. Никога не оставяйте неизяснени обстоятелства. Това затормозява съзнанието. Всяко ваше действие трябва да е извършено с разбиране. Ако не разбирате нещо постарайте се да го опознаете и да се подготвите за срещата си с него, така че когато отново посегнете да знаете какво правите, да имате съответното разбиране. Никога не се страхувайте да посягате към непознатото. Знайте, че ако към него ви води благородно желание, винаги ще имате подкрепата на Светлите  Същества, които работят за вашето духовно развитие.

Попитах ви в началото вие имате ли духовен живот. Сега след казаното до тук трябва да си направите заключението, че вашият духовен живот се определя от вашето чувство за съзнателност. Нека  във вашия ден винаги присъства мисълта за високата стойност на  собственото ви “Аз”.  Това изисква да поддържате у себе си усещането за възможностите, които са вложени у вас за вашето духовно израстване. Вярвайте, че никой не се е родил просто така, за да яде, да спи и се разхожда. Всеки има свое конкретно предназначение, за чиято истинска реализация е отговорен. Говоря отново по този въпрос, защото неговото правилно разбиране е особено необходимо сега във времето на  прехода. Вие живеете в изключително отговорното време за възприемане и утвърждаване на условията за Новия Живот. Трябва съвсем убедено да знаете, че цялата Вселена е в процес на подготовка за преминаване в Новата Епоха – Епохата на Истината, Мъдростта и Любовта. Истината ще ви донесе нужната ви свобода, Мъдростта ще ви даде необходимата светлина – виделината на вашия живот, а Любовта ще ви даде разбирането да живеете с благоговение пред собственото си “Аз” и Сътвореното.

Бъдете разумни работници на широкия фронт на Промяната. Чрез вашите съзнателни действия, и чрез вашите съзнателно изживени чувства и мисли, вие сте съработници на Създателя, вие сте Неговите най-необходими помощници във великото преобразование на Вселената. Осъзнайте себе си като творци, като  създатели на ново съзнание. Създайте си такова отношение към света, което да ви позволява  непрекъснато да усещате духовната връзка с другите хора – вашият ближен да бъде вашият възлюбен. Обичайте себе си и знайте, че вашият духовен живот се определя от вашето  съзнателно отношение, както  към себе си, така и към всичко останало. За да постигнете всичко това ви е нужно само лично желание. Вашето лично желание за духовен живот ще определи бъдещето ви в променящата се Вселена.