ЧОВЕШКАТА ОТГОВОРНОСТ

Вие сега живеете в много отговорно време. Не че преди хората са имали по-малко отговорност, но сега времената са други. Сега цялата Вселена е в процес на изменение. Промените вече са видими за някои хора, други все още си мислят, че става въпрос за поредната фантастична измислица или просто не могат да почувстват своята собствена отговорност, своето собствено място в големия Живот, които сега се разгръща.

Какво искам да знаете?

Първо е необходимо да сверите своите собствени усещания с тези на другите хора. Това е необходимо, за да можете да почувствате силата на общото настроение, и да си дадете сметка за вашето лично участие и приноса ви в живота на обществото. Как ще сверите своите усещания? Като се постараете да потърсите в ума си отговор на въпроса “Хората обичат ли?” Трябва да не съдите, когато търсите отговора, а съвсем спокойно и обективно да разгледате поведението на хората около вас. Да си отговорите има ли загриженост в поведението им към ближния и към природата, и дали само помежду си показват някакво уважение или имат уважение и към самите себе си.

По какво ще познаете един човек дали има отношение към себе си. Ами най-напред като му погледнете дрехите. Не е важно дали те са нови, а важното е дали са чисти и изгладени. Може и закърпени да бъдат, но кръпката да приляга добре, да не е грубо зашита и с неподходящ цвят. Ако човек уважава себе си ще ходи винаги чист и спретнат и ще разговаря с другите с кротък и благ глас. Няма да е груб. В това отношение е добре всеки да умее да изчиства напрежението от себе си. Човек, които живее с вътрешно напрежение обикновено говори нервно и грубо. Всъщност благия тон е доказателство за умението на хората да уважават себе си и да уважават и другите хора. То е признак още на добро възпитание.

Дали хората се уважават помежду си и дали има загриженост към ближния не е трудно да се отговори, но трябва преди това човек да се е замислил по този въпрос и да потърси отговора му съвсем обективно. Като наблюдавате другите хора как разговарят помежду си, трябва да се постараете да си дадете отговор вие самите как разговаряте. Разбира се от съществено значение е не само как разговарят хората, но и какви са техните действия. Има голямо значение дали един човек ръкомаха когато говори и дали тялото му е с конвулсии и дали лицето му излъчва напрежение и още погледът му какъв е.  Това не са дребни работи, а съществени доказателства за състоянието на човешката душа. Чрез тези наблюдения вие ще си отговорите узряло ли е обществото за съществените промени, които настъпват. Ще можете да се замислите преди всичко и върху своето собствено поведение. Всеки, който иска да покаже, че е способен да живее според новата култура, която настъпва, трябва да е готов да приеме идеята за равнопоставеност в човешките отношения. Това означава  всеки да получава необходимото уважение и да дава също уважение. Вниманието, с което се отнасяте един към друг е внимание към Божественото у вас. Вие знаете, че сте създадени по образ и подобие Божие, но не разсъждавате върху истинското съдържание на тези думи. Обяснявали сме го в други теми, но ще кажа и сега, че по образ и подобие Божие означава да бъдеш творческа личност, личност, която твори с любов. В това отношение Аз ви призовавам да творите с любов в областта на човешкото общуване. Нека всеки ден да ви води по една мисъл за добротворчество и когато общувате с другите тази мисъл да се проявява всеки път в различна форма.  Тази е първата отговорност, която трябва да имате пред себе си и пред Бога.

Втората отговорност е свързана с изявяването на Божественото у себе си. Но как да изяви човек Божественото като не го е открил дори за себе си? Ти, който четеш тези редове знаеш ли кое е Божественото у тебе? Има един отговор, който се отнася до всички, до всеки човек поотделно. Той казва, че Божественото у всеки човек е неговата душа. Ти даваш ли й възможност да говори и да се изявява? Душата копнее да изяви Божественото у себе си, но за да се получи това, трябва човешкият ум да й отвори вратите на физическия свят. Защото умът има своето най-голямо проявление във физическия свят. Той е силен там където материалното преобладава, но същевременно той е необходим съветник и за духовния живот. Затова когато търсите отговор за общото настроение, с което живее обществото трябва да знаете какво търсите. Това значи да познавате Божественото проявление у всеки човек. Като разговаряш с един човек гледай го в очите. Ако усетиш ведрия му поглед, ако очите му излъчват светлина то значи, че неговата душа има присъствие в живота му. Човешката душа изисква условия, в които да се прояви. За нея трябва да са отворени вратите на физическия свят и тогава когато види, че има условия, тя ще се прояви. Какво значи да са отворени вратите на физическия свят? Това означава действията на хората да се покриват с техните мисли. Да няма разминаване между думи и дела. Човек да върши това, което мисли. Ето как излезе наяве и третата много голяма, дори ще кажа основна отговорност: мисълта, човешката мисъл. Тя трябва да е чиста, да е освободена от натрапливи мисли за богатство и охолство. Това не е благосъстояние. Благосъстояние е ведростта на душата и светлината на ума. Тия двете като са налице, като ти е светъл ума и ти е ведра душата ти си постигнал най-голямото благосъстояние. Това означава, че си здрав и способен да твориш. Има и още нещо, което в сегашното време на преобразуване на Пространството е от най съществено значение. Това е знанието за връзката на душата с тялото и енергийното взаимодействие помежду им. Душата изпълва със своята енергия човешкото  съзнание, а тялото е подчинено на съзнанието. То произвежда своя собствена енергия чрез сърцето, чрез дишането и храненето. Енергията на сърцето изпълва всяка клетка от човешкия организъм и го дарява с жизненост, но енергията, която го управлява е тази, която владее съзнанието. Енергията на съзнанието и на сърцето трябва да бъдат в синхрон, за да може да се постигне действена връзка между материалното и духовното. Сърцето се свързва с чувствата и това е правилно, но във физическия свят то изпълнява ролята на енергиен източник и неговата енергия трябва да бъде в синхрон с енергията на душата, за да има  човешкия организъм правилно изградено енергийно тяло. Когато енергийното тяло е изградено от чиста жизнена енергия то вибрира с по-високи честоти и оказва влияние и върху плътното тяло. Плътното тяло също се променя. То преминава към нова по-олекотена структура. Затова е много важен начина на хранене, но това е друга тема. Честотата на трептене определя мястото на човека в новата енергийна среда. Целта сега във времето на преобразуване е честотата на трептене да се повиши, за да може цялостната енергийна система на човешкия организъм да постигне синхрон с енергийната система на Пространството.

Вие ще навлезете в честотата на трептене, т.е. във вибрацията на новото Преобразование ако създавате чисти мисли и живеете с тях. Това е най-съществената задача за проявление на Божественото у вас. Виждате как са свързани нещата и едното не може без другото. Но пред всяко от тях стои думата “отговорност”. Тя трябва да бъде напълно осъзната, за да може човек да участва с душата си, с ума, със съзнанието и със сърцето си в изграждането на новия Живот, който сега се разгръща.