ОБРЪЩЕНИЕ

Честита Нова година! Нека тя да ви донесе здраве и светли, радостни дни!

Моето желание е да бъдете все повече убедени в необходимостта от духовно единение. За целта вие трябва да разбирате смисъла на това, към което ви призоваваме. Ние говорим за духовно единение и в същото време влагаме във всяка дума своето желание и воля да ви приобщим към Идеята за Братство и Любов. Това означава всички хора, които желаят Доброто да  възтържествува, да потърсят възможност за приобщаване с Дух и Воля към Идеята за постигане на единомислие по въпроса за бъдещото развитие на Живота.

Бъдещият Живот не започва от днес или утре. Той е продължение на досегашния начин на живот. Ето защо Аз Съм убеден, че не е възможно с един замах да се изчистят всички недоразумения и противоречия, които затлачват човешките взаимоотношения и Живота като цяло. Зная, че е необходимо време, за да се промени отношението на хората към  Живота и се радвам, че вече се забелязват някои наченки на новото съзнание. Хората започнаха да търсят духовната храна и да я ползват разумно. Сега има хора, които са в състояние да разбират правилно Нашите Послания и в същото време си давам сметка колко повече са тия, които изостават в разбирането за промяната към, която Ние ви водим.

Ние ви водим към духовно единение и сплотяване на обществото в полза на братските човешки взаимоотношения. Моята Идея е представена на хората още в годините на Моето посланичество на Земята. Още тогава Аз говорих за братството между хората и призовавах за единение на обществото в името на доброжелателството, Любовта между хората и Любовта към Бога.

Моето желание сега е с това Обръщение към вас да ви подканя да преосмислите своето отношение към Живота. Вече дойде 2011-та година, а това време носи със себе си и нови изисквания. Тяхното изпълнение трябва да придвижи напред във времето Идеята за духовно единение между хората – всички да се обединят около Идеята за Братството. Това означава всеки да чувства другия като част от себе си и най-важното да носи в съзнанието си Мисълта за духовната връзка между хората  и между хората и Бога. Божията Любов трябва да бъде възприета и осъзната от всеки човек като силата, която носи ползотворен, мирен живот.

С идването на Идеята за Братството в света, беше внесена и необходимата енергия за нейното осъществяване. Тогава хората не можаха да усвоят тази енергия и тя беше употребена неправилно. Нейната сила беше използвана за създаване на вражди и войни. Това се случи, защото  бяха много малко тези, които разбираха какво се изисква от човечеството. Сега хората, които разбират Призива за духовно единение са повече. Духовното единение ще настъпи с пълното осъзнаване на потребността от Любов между хората.

В последните години Ние сме изпратили към Земята ново количество енергия, която носи в себе си огромен положителен  заряд. Тя вече е разпръсната по цялото земно кълбо, по целия свят и оказва своето влияние като мощен импулс, който стимулира към доброжелателство и добротворчество. Всеки, който има в ума си желание да бъде добронамерен човек ще усвои много лесно тази енергия и ще може да я използва за своето духовно развитие. Този, който не може да възприеме мисълта, че съществува Воля за Братство между хората ще се окаже под натиска на тази енергия. Тя носи положителния заряд на Божията Любов, но ако не бъде употребена ще въздейства със своята Сила на физическо ниво. Нищо в Природата не се губи. Като знаем това Ние сме изпратили Енергията, за да бъде в помощ на будните хора. И тя ще бъде полезна там където я приемат, защото ще може да окаже съдействие на пробудилите се души да работят активно в полза на Духовното единение за Братство между хората. Там където няма такова разбиране Енергията ще срещне съпротивление и ще се конфронтира с него. Това означава, че у тези хора, които не могат да я възприемат ще се събудят агресивните чувства, ще се активизират страстите, които носят в себе си сила, но тъй като тя е различна от тази, която идва ще се получи сблъсък на идеи. Всяка идея е носител на определено количество енергия и енергията на всяка идея е с различно качество – тя има различна сила за проявление на базата на своето съдържание. Ще се създадат предпоставки за напрежение в обществото и възможности за конфликти.

С това Обръщение към вас Аз искам да ви предупредя, че вие трябва да събудите в съзнанието си добрите мисли и чувства, за да можете чрез тях да се приобщите към Положителната Енергия, която сме ви изпратили. Отворете душите и сърцата си за човеколюбието и Любовта към Бога, за да можете да бъдете носители на Светлината, която ви изпращаме чрез тази Енергия. В противен случай ще се получи в голяма степен напрежение в обществото и може да се стигне до сериозни междуличностни вражди и международни военни конфликти. Ние сме приели риска от тези последици, защото е дошло времето за съществена промяна в начина на живот и въобще в съществуването на света. Вие знаете, че сте в процес на цялостно преобразуване и затова не трябва да подценявате промените, които Еволюцията налага. С този ход – изпращането на Положителна Енергия – Ние искаме на всяка цена да стимулираме промяната  във вашия живот. Тя ще бъде благоприятна, ако вие се настроите към вибрациите на тази Енергия, тоест, ако приемете положителната нагласа за добронамерен живот, за живот чрез Любов. Другата възможност е да се създадат сериозни конфликти и чрез тях вие да разрушите сегашния си начин на живот, и поради насилието, което ще наложите ще стигнете до безизходица. Едва тогава – след много жертви и лишения, вие ще осъзнаете смисъла на идеята за духовно единение въз основа на Братството между хората.

С това Обръщение Аз ви казвам: Ние сме дали ход на Промените. Подкрепили сме с нова Енергия започналото Преобразуване. Така създаваме условия за вас също да се промените, като направите своя избор: да подкрепите или да отхвърлите Идеята за духовно Единение. Годината 2011-та за вас е необходимото време за усвояване и осъзнаване на Предназначението и Силата на новата Енергия. Какво и как ще постигнете зависи от вас. Вие избирате мирния ход, изпълнен със Съзидателност, Светлина и Любов, или тежкия път на конфронтацията, разрушението и жертвите. И в двата случая резултатът е един: осъзнаване на Идеята за Братството и Любовта, само че в единия случай вие ще бъдете под закрилата на Божието благословение, а в другия случай ще работите самостоятелно и ще достигнете до целта с много лишения и жертви. Затова искаме да ви покажем правилния път и да ви насърчим с добри думи и пожелания да приемете Нашето Съдействие. С много Любов ви желаем Благоразумие!