ПО ПЪТЯ НА ДУХОВНОТО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ

Твърде много информация пристига напоследък, която предава различни послания и напътствия към хората. Всички текстове имат една посока – духовно усъвършенстване. Хората свикнаха с това понятие, но все още го възприемат като незначимо присъствие в духовното пространство. Всъщност  духовното усъвършенстване остава все още само едно добро пожелание. Много малко са хората, които са си направили равносметка и са започнали да работят върху себе си. А какво означава това? Какво означава човек да работи върху себе си и защо е необходимо духовно усъвършенстване.

Ще започнем отговорите на тези въпроси отзад напред. Защо е необходимо духовно усъвършенстване? Защото без него човечеството не може да премине в по-горна степен на съществуване. Пътят, който човекът е извървял до тук е поставил основата върху която вече трябва да се извършат съществените промени, истинското преобразяване. То е необходимо защото всичко във Вселената се променя. Промени се в голяма степен и природата на вашата планета. Като част от нея вие също ще трябва да претърпите промяна. Тя обаче трябва да стане с вашето лично участие, защото вие сте същества с разум и точно затова на вас ви е дарена свободна воля. Вие знаете това, и по тази причина трябва да потърсите истинските възможности за личното си участие в прехода  към Новия Живот. За някои хора Новият Живот означава преминаване в следващо измерение, а за голямата част от населението на Земята Новият Живот е ново отношение към света. Тези, които ще имат живот в следващо измерение са постигнали необходимото духовно усъвършенстване и за тях не е нужно нищо друго освен умение да задържат постигнатото ниво, за да получат преобразяването, което е цел на Еволюцията. Това са хора с необходимото прозрение за своето бъдеще и за бъдещето на човечеството като цяло.

Аз искам сега да насоча вашето внимание към новото отношение към света. Мнозинството от хората, обитатели на тази планета, все още не  съзнават своята изключително голяма отговорност за личното си участие в извършващите се промени. Ние от Великото Бяло братство изпращаме към всички вас,  своето ГОРЕЩО ПОСЛАНИЕ за преосмисляне на вашето лично поведение и преди всичко за преосмисляне на вашият начин на мислене. Нашето желание е вие да разберете, че мисленето и резултата от вашите действия не е само психология, то е въпрос на биофизични и биохимични изменения във вашите организми. Всичко е взаимно свързано и представлява велика сила на промяната. За съжаление вие все още нямате яснота за самите себе си в каква степен  допринасяте и въобще доколко можете да допринесете за извършващите се изменения. Аз съм убеден, че тези от вас, които четат тези текстове имат за себе си значителна яснота по  въпроса. Тези от вас, които четат тези текстове в голяма степен осъзнават значението на личното си отношение към ставащите промени. Затова Аз искам да помоля всички, които имат определена степен на яснота да продължат да се интересуват от промените и най-вече да задълбочат своята лична работа над себе си. Но това не е достатъчно. Ще трябва вие да понесете товара на просветителската работа сред другите хора. Това означава, всеки от вас да си даде сметка как и по-какъв начин може да бъде полезен на своите ближни, за да им покаже пътя, по който те ще трябва да вървят. Духовното усъвършенстване е необходимо за целия народ, за всички хора, не само за отделни личности. Защо? Защото отделните личности ще бъдат спасени чрез Квантовия преход, а мнозинството ще трябва да остане като основна жизнена среда на тази планета. А тя – планетата, не може да издържа вече товара на вашия сегашен начин на живот. Наред с екологичните проблеми за вас е изключително голям проблем психическата енергия и то негативната психическа енергия. Затова Ние призоваваме към ново мислене, защото вашата мисъл има изключително голям енергиен заряд и чрез своята електромагнитна основа участва в създаването и нормалното функциониране на енергийната среда на планетата. Ето още една причина поради, която ви е необходимо духовно усъвършенстване. Духовно усъвършенстване означава не само да имаш желание да мислиш  и да действаш правилно. Духовно усъвършенстване означава способност да мислиш правилно. По какво се различава способността от желанието? По това, че способността е осъзнато желание, и още по това че способността означава умение, яснота и готовност за действие. Когато един човек има способност за нещо, значи той е работил върху своите качества, за да могат те да се превърнат в изява на способности. Чрез своята способност, човек изявява отработените, зрелите мисли и желания. Затова вие трябва да знаете каква цел преследвате във вашия живот, за да можете да постигнете способност за нейното реализиране. До там ще стигнете като работите върху себе си. Работата върху себе си включва първо, изясняване на собственото желание. Човек трябва да знае когато иска нещо, защо го иска. Но такава яснота може да постигне само този, който добре познава себе си. Затова работата върху себе се преди всичко е себепознание. Вие трябва да знаете, че човек, който не е наясно със своите възможности, който не е убеден в своите способности не може да разчита на успех, дори и в най-скромните си начинания. Затова     поискайте да знаете, вие към какво се стремите в своя живот: един път в личен план и втори път като отношение към обществото. Всеки от вас може да бъде полезен на човечеството като работи върху своето собствено съзнание и се стреми да го издигне до нивото на благоразумието. Направете разлика: не просто разумност, а благоразумие. Това означава добронамереност и доброжелателство  във всяка от вашите мисли и във всяко от вашите действия. Времето, в което вие сега живеете изисква духовно единение в името на Бога, и стремеж за живот с Бога и чрез Бога. От самосебе си това изискване веднага поставя необходимостта от ново отношение към Живота. И то трябва да бъде благоразумно. Това означава добре изявена нравственост, воля и последователност в действията. Вие можете да ги постигнете, вие които четете тези текстове в голяма степен сте подготвени хора. На някои от вас е необходима повече увереност в себе си, на други повече вяра в доброто бъдеще на планетата, но това вие ще можете да го постигнете в следващите година – две. Това е времето през което можете да си позволите да работите върху себе си. След този срок върху вас ще работят други сили. Обяснявали сме това в други теми и затова сега няма да се спираме на този  въпрос. Моята голяма молба към вас, които четете тези текстове е, да  се постараете да привлечете вниманието на вашите близки и познати върху проблема за духовното усъвършенстване. Помогнете на хората, които познавате да потърсят връзка с духовна литература, с подходящи сайтове, постарайте се да общувате  с тях по-често по проблемите на себепознанието. Разбира се, това трябва да става много внимателно, с подходящия такт, за да не се получи обратния ефект. Никакво насилие не бива да бъде упражнявано върху  съзнанието на хората. Затова вие бихте могли само да покажете  пътя, а всеки сам ще избере посоката на своето движение. Така всеки сам ще попадне в съответната енергийна среда, с която е в резонанс. Защото ако вашето мислене е с ограничена, занижена нравствена основа вие ще имате ниска степен на вибрация на вашите мисли. Вашите мисли са силно енергийно наситени и чрез вашето  съзнание те изграждат вашето лично вибрационно енергийно поле. То влиза в резонанс или в дисонанс със енергийната среда, в която живее съответния човек. Това означава, че с оглед на извършващите се промени вашето мислене трябва да бъде с високо нравствено съдържание, за да можете да си изградите стабилно енергийно поле – поле чиито вибрации да влизат в резонанс с Новата Енергия, която сега променя Пространството и Времето. Така този от вас, който успее да създаде свое вибрационно енергийно поле с качествата, които отговарят на изискванията на Новата Енергия, ще може да се чувства уютно и ще бъде част от Новия живот. В противен случай той сам ще се постави на саморазрушение оставайки в дисонанс с новата енергийна среда. Той просто ще бъде “изхвърлен от борда”, защото няма да може да се съвместява с условията на Новия живот.

Ето, това обяснение беше нужно да ви дам и Аз мисля, че бях достатъчно ясен. Сега остава всеки от вас да си направи своята равносметка и да знае, че неговото спасение е в неговите ръце. И тъй като всеки сам създава своето настояще и своето бъдеще, Аз ви пожелавам много Светлина, Любов и Воля по пътя на духовното усъвършенстване.