С ЛЮБОВ И ПОЗНАНИЕ

Не се учудвайте, че толкова скоро идвам с ново обръщение към вас. Именно обръщение, защото тези текстове, които ви предлагаме представляват преди всичко обръщение към всеки човек, който чете текста. Тези текстове са предназначени за пряка духовна работа с хората и имат за цел да ги напътстват по  пътя на духовното им развитие.

Какво е важно да се знае към днешна дата? Това е преди всичко нашето лично изискване към всеки човек на планетата да потърси сили в себе си и да изпълни заръката на Създателя дадена в началото на Сътворението. Заръката е забравена и хората се отчуждиха  от своя Създател най-вече, защото решиха, че всичко зависи от тях самите.  Да. Има голямо значение личната инициатива, но същественото стои в  направлението. Това означава, че всеки човек трябва да има свое желание и избрана от него посока, но в направлението дадено от Бога – духовно-нравственото развитие. Защо е така? Защото Той като творец е създал условията, в които да се развива човешкият живот и света като цяло. И тъй като Той е създал условията, Той най-добре знае кое в тези условия е възможно да се осъществява и кое не е. Ето затова трябва хората да се съобразяват със Словото от Светото Писание, защото в това Слово е вложена съществената информация, която учи на правилен живот. Там е и Заръката на Бога, според която хората трябва да живеят с любов към ближния и да израстват с познание и мъдрост дадена им от Бога. Това остави като Завет към всеки разумен човек Христос и това е истинската сила, която може да спаси човечеството от самоунищожение. Затова Аз сега ви призовавам да намерите сили в себе си, за да изпълните Заръката на Бога. Става въпрос за нравствена сила, която да отвори съзнанието на хората за нов живот. Какво означава да се отвори съзнанието на хората? Това е преди всичко възможност за човешкия ум да се запознае с онази нравствена основа, която служи като отправна точка за осъществяването на благородния начин на живот. Нравствената основа е изтъкана от правила, които учат на добронамереност и доброжелателство. Правилата, които всеки човек трябва да познава са свързани с отношението на човека към ближния. Това  е ключът към изграждането на ново общество. По какво трябва да се отличава новото общество? Преди всичко по отношението на всеки човек към себе си и към ближния си. Колкото и познато да ви звучи, Аз съм убеден, че не сте наясно с тази препоръка. Да имаш ново отношение към себе си означава да знаеш кой си ти. Обикновено хората не си задават такъв въпрос, защото вярват, че знаят неговия отговор. Обикновено се казва: “ Ами аз съм човек.” Но с това не приключва въпроса. Трябва да се знае, че човешката същност е творение на Бога и когато се казва “Аз съм човек” да се знае, че се изговаря една съществена истина, а тя е: “Аз съм Божие творение”. Осъзнаването на този факт може да подтикне хората към съвършено ново отношение към себе си и другите. Осъзнатата истина за Божието творение може да издигне човешкия ум на висотата, която имат ангелите. Защото самото осъзнаване на факта, вече ангажира човека с ново поведение. Това е поведението на силно развитото чувство за принадлежност към Божествения свят. Хората не искат да мислят по този въпрос, защото го приемат повече за литературен факт отколкото за истина.  И точно там е голямата грешка. Вие не познавате себе си, устройството на физическото си тяло и собствената си духовна същност. Бедата е, че не приемате информацията, която получавате за достоверен източник на знания. А трябва просто да опитате да се докоснете до вашите енергийни тела и ще ги усетите. Ако развиете сетивата си ще можете и да ги видите.  Това, което ви казвам сега не е подробност от езотеричната литература , а едно настойчиво предложение вие да се научите да работите,  да общувате и работите с вашата енергийна същност. Човешката енергийна  същност има Божествен произход и вие трябва да я познавате.

Твърде много практики има напоследък, които показват възможното общуване с енергийната същност на човешкия организъм. Енергийните тела на човешкото физическо тяло са няколко и те са свързани едно с друго, дори взаимно се проникват. Те имат своя плътност, свой цвят и способност за реагиране във физическия свят. Тяхното добро състояние определя доброто състояние на физическото тяло. Какво означава добро състояние за определено енергийно тяло? Това означава  правилно изградена структура на енергийната “материя”. Звучи странно, но само така можем да определим биомлазмената основа на енергийните тела. Те също имат свои мердиани и чакри както при физическото тяло. Енергийната анатомия запознава всеки желаещ с тези факти. За хората, които не са прочели нищо по този въпрос ще кажа, че енергийните тела са 4 и е много трудно за неопитното око да ги види. Етерното тяло, астралното тяло, менталното тяло и каузалното тяло са енергийни обвивки на физическото тяло и негово същинско допълнение. Вие можете да ги виждате, можете и да ги пипате. Дори пипането е по-достъпно за вас отколкото виждането. Направете опит и ще  докоснете своята аура. Разбира се трябва да знаете как да пипате. Има литература по този въпрос. Аурата не е просто някаква енергия, тя е съчетание от енергиите на функциониращия организъм и има различно оцветяване в зависимост от менталното и емоционално присъствие в съзнанието на хората. Не е възможно в един толкова кратък текст Аз да ви уча на тези знания. С тази информация искам само да събудя интереса ви в тази посока и да ви кажа, че вие можете да  опознаете по-добре себе си и да се уверите в своята Божествена същност. Ами че вашето съзнание създава енергийно поле, с което вие участвате в създаването на общия енергиен фон на планетата. Всичко е взаимно свързано, дотолкова добре, че е възможно здравословното състояние и психиката на отделния човек да влия върху друг, независимо от разстоянието. Има твърде много литература по тези въпроси във вашите книжарници. В помощ може да ви бъде и интернет, за да научите повече за своята Божествена същност.

Вие сте изключително сетивни същества, можете да приемате и излъчвате енергия, можете също така да улавяте в голяма степен мислите на другите хора, можете да влияете с вашата енергия на растенията, на Пространството и всички тези  възможности не са опознати от вас. Как тогава ще     проявите своите умения да общувате с ангелите, например? Вие не можете да приемете, че имате енергийни тела, въпреки че ги носите със себе си, та камо ли да повярвате, че има ангели, с които можете да общувате! И не само ангелите са Съществата, които се интересуват от вас. Като използвате възможностите на енергийната среда, вие можете да общувате със Съществата от Йерархията на Светлината, със Съществата от Великото Бяло братство. Но  също така трябва да знаете, че е напълно  възможно да влезете в контакт и с представители на Тъмните сили. Затова трябва да  бъдете много внимателни. Първо старателно трябва да подготвите себе си за работа с Енергията в пространството и тогава да правите опити да се свързвате персонално с когото и да било. Ние затова се стараем напоследък да изпращаме много и разнообразна информация, за да се учите, за да ви подтикнем към себепознание и опознаване на същинската структура на Пространството. Едно е важно да разберете: човешките възможности за работа с енергията в Пространството са изключително големи. Необходима е обаче здрава нравствена основа, за да  не се злоупотребява.

Пространството е наситено с Универсалната Жизнена Енергия. От нея вие можете да черпите, за да укрепите своето здраве. За тази цел ще използвате чакрите. Чакрите са вашите енергийни центрове, 7 от които трябва задължително да познавате. Вие трябва да знаете, че имате основна чакра, основен енергиен център, който се намира на    върха на опашната кост. От този център зависи доброто общо състояние на организма, освен неговото по-конкретно влияние върху определени органи; трябва да познавате енергийния център(чакрата) на слънчевия сплит, трябва да знаете, че имате енергиен център за сърцето, за ендокринната система. Това не са толкова сложни неща, стига само да ги възприемете, и да се научите да използвате жизнената енергия от Пространството за захранване на организма и за неговото укрепване. Енергийната среда, в която вие живеете съдържа всичко необходимо за вашите организми. Затова е необходимо да я познавате, и да знаете, че тя е в  състояние да ви поддържа здрави, жизнерадостни и работоспособни.

С това обръщение към вас Аз искам да ви кажа, че вие трябва да се развивате с Любов и Познание: Любов  към себе си, към ближния и Природата и Познание за  Енергийната среда, в която живеете. Ваша основна задача в настоящите усилни времена е да укрепвате своята Любов към Живота и Света, и така като си създадете широка нравствена основа, да събирате Познание за всичко, което ви заобикаля. Сега, в тези условия, в които живеете, за вас на преден план изпъква необходимостта от опознаване на човешката духовна същност и Енергийната среда, за да имате правилно адекватно отношение и поведение към изменящите се условия за живот на планетата.