В ДНИТЕ НА ВЪЗКРЕСЕНИЕТО

Дните, в които човечеството празнува Възкресението Христово са изпълнени с много тревога за Мен. Тревогата ми идва от    усещането, че мнозинството от хората на планетата не разбират същността на Празника. Впрочем вие се отдавате повече на веселие отколкото на размисъл. Дните на Възкресението би трябвало да бъдат употребени за анализ и разсъждение върху смисъла и съдържанието на човешкия живот. Също толкова съществено и стойностно би било употребено времето, ако вие се стараехте през тези дни да потърсите повече и в по-голяма степен Учението, което ви оставих. Всъщност, става въпрос  по-скоро за Завет, в който моята основна мисъл е да се изявява непрекъснато любовта към ближния. Върху тази кратка и изключително съдържателна препоръка, искам да обърна вашето внимание.

Човешката душа е създадена, така че да укрепва и се развива във връзка с ближния. Вие всички вкупом би трябвало да можете духовно да общувате и да изявявате своята добра воля за мир и благоденствие по цялата Земя. Хората са рожба на една Велика Идея за Живот чрез Любов. Това е Идеята на Моя Отец, Който винаги е вярвал в добрата сила на своето творение. Добрата сила, Той е вложил във всяка душа оставяйки по този начин, частица от своето съзнание във вашата духовна същност. Вие всички сте Мои братя и сестри, защото сте творение на Отца ми, Негови рожби и Негова голяма  Любов и тревога. Като е така Аз ви призовавам да събудите у себе си добрата сила. Тя е основа на вашата духовна същност и доказателство за това е, че никой не се ражда убиец, крадец или измамник. Всички тези прояви идват по-късно във  времето на израстване. Ето затова аз ви призовавам да следвате Учението, което ви оставих. Възрастните да четат Новия завет и да запознават децата със Словото, което там е вложено като средство за въздигане и развитие на човешката душа. Нека младите хора да се избавят от натрапената мисъл, че християнското учение е отживяло своето време, че то е стара някаква теория, която в днешно време не върши  работа.

Мили Хора, обръщам се към всички вас с цялата Любов на Своето сърце и ви моля да разберете, че точно сега вие имате най-голяма нужда от християнското учение. Вие толкова много сте погълнати от дребнавостите на елементарния човешки живот, че не ви остава време да погледнете на себе си като на същества с душа и сърце, създадени да творят с любов. Уверявам ви, че вие и сега, както и тогава, преди много години, имате голяма потребност от духовно общуване. Замислете се и си отговорете искрено, колко от вас отделят време  от своето денонощие за размисъл върху своето лично поведение и колко от вас си дават сметка как живеят. Всъщност става въпрос за изява на лично желание за добротворство и доброжелателство. Моят призив “Възлюби ближния си като себе си” е забравен напълно, а всъщност точно това е най-голямата необходимост в днешно време. Но Аз се страхувам от нещо друго. Аз се страхувам, че вие не умеете да обичате себе си и от вашето сърце изпълнено с любов към себе си, да се излъчи любов към ближния. Точно “да се излъчи”, а не да се прояви, защото това би означавало работа на човешкото  съзнание на най-високо ниво. Да излъчиш любов, това означава ти целия да си омиротворено, благо и любящо същество, което дори само с присъствието си носи любов. Разбирам, че това не може да се случи за един ден, зная, че ви е много трудно да повярвате, че вие сте способни на толкова чисто и силно чувство и въпреки това ви призовавам: “Обичайте!”. Обичайте себе си, обичайте хората, обичайте Живота! Този призив не идва за първи път при вас. Той е изпращан до вас чрез Словото на Моите Съмишленици и Аз се надявам, че във вашето  съзнание това пожелание е оставило следа. Аз ви моля да приемете този призив като неотменно съпътстващо ви пожелание и то да се проявява във всяка ваша мисъл и действие. Аз вярвам във вас. Вярвам в човека и неговата духовна сила, защото съм убеден, че като Божие творение всеки от вас може да осъзнае силата на своята духовна връзка с ближния си и с Бога. Имайте християнското учение  като светлина за вашето съзнание. Християнското Учение не е дадено за група хора, за част от земното население. То е дадено за всички, предназначено е за всички, тъй като всички вие сте деца на един Бог, на един Създател. Препоръките в това Учение носят омиротворяване на неразумните желания и любов за всяко човешко сърце. В края на това кратко Обръщение към вас Аз ще отбележа най-съществените моменти от това Учение, които ще ви помогнат да се обърнете с искрено желание към Божията Мъдрост.

Християнското Учение препоръчва:

Обичай себе си!

Обичай ближния си!

Обичай Природата!

Не лъжи!

Не кради!

Не убивай!

Отречи се от злословието!

Отречи се от мързела!

Отречи се от сребролюбието!

Използвай властта, за да създаваш добрини за хората!

Радвай се на Живота!

Вярвай в Доброто Начало!

Създавай с Любов!

Ето тези кратки и наглед обикновени препоръки стоят в основата на една голяма и велика Мъдрост. Мъдростта на Бога, която не прави разлика между хората. Според тази Мъдрост всички, независимо от това за какво вероизповедание говорят, всички са призвани първо да приемат себе си като Божие творение, което ще рече да приемат Човека в себе си и в ближния. Всички сте равни пред Бога! Ти си Божие творение. Той също. Тя също. Обичайте се и творете с любов!

Аз, Иисус Христос ви призовавам в дните на Възкресението да  останете за час поне сами с мисълта за Любовта, Мъдростта и Истината, които съм ви оставил в Моето Учение. Уверявам ви, че ще получите Моето благословение и това на Отца ми, за да постигне съзнанието ви своето ново преображение.

Мир вам!